19 Απριλίου, 2024

19 Απριλίου, 2024

Η Καθηγήτρια Δέσπω Φάττα-Κάσινου γίνεται η πρώτη γυναίκα επιστήμονας από την Κύπρο που εκλέγεται στην Ευρωπαϊκή Ακαδημία Επιστημών

Η Ευρωπαϊκή Ακαδημία Επιστημών ιδρύθηκε το 1988 με πρωτοβουλία της Βασιλικής Εταιρείας (Royal Society) του Ηνωμένου Βασιλείου και άλλων εθνικών ακαδημιών στην Ευρώπη. Αντικείμενο της Ακαδημίας είναι η […]