Η Πολυτεχνική Σχολή του Πανεπιστημίου Κύπρου ιδρύθηκε το 2001 και σήμερα αποτελείται από τα εξής τμήματα:

  1. Τμήμα Αρχιτεκτονικής,
  2. Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος,
  3. Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών,
  4. Τμήμα Μηχανικών Μηχανολογίας και Κατασκευαστικής.

Η Σχολή υποδέχθηκε τους πρώτους προπτυχιακούς φοιτητές το Σεπτέμβριο του 2003 και είχε τους πρώτους της απόφοιτους τον Ιούνιο του 2007. Το φθινόπωρο του 2003, η Σχολή ξεκίνησε τα πρώτα διδακτορικά προγράμματα και το φθινόπωρο του 2004 τα πρώτα προγράμματα επιπέδου Μάστερ. Επί του παρόντος, και τα τέσσερα τμήματα της Σχολής προσφέρουν προπτυχιακά προγράμματα, καθώς και μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών.