Διεθνές Βραβείο της UNESCO στον Καθηγητή Τριαντάφυλλο Στυλιανόπουλο

Εργαστήριο: «Ενίσχυση της συμμετοχής των ακαδημαϊκών & ερευνητικών φορέων στον Πυλώνα ΙΙ του Ορίζοντα Ευρώπη»
25 Απριλίου, 2024
Στο Πανεπιστήμιο Κύπρου «Συζητάμε για το περιβάλλον», 4 Ιουνίου 2024 Πρόσκληση συμμετοχής σε διεπιστημονική περιβαλλοντική ημερίδα
3 Ιουνίου, 2024