Χαραλάμπους Δ. Χαράλαμπος Κοσμήτορας ΠΣ, Πρόεδρος
Έλληνας Γιώργος Πρόεδρος Τμήματος ΗΜΜΥ
Κυράτση Θεοδώρα Πρόεδρος Τμήματος ΜΜΚ
Σαββίδης Ανδρέας Πρόεδρος Τμήματος ΑΡΧΤ
Χαρμπής Δήμος Πρόεδρος Τμήματος ΠΜΜΠ
Αντωνιάδης Μάρκος Εκπρόσωπος Τμήματος ΗΜΜΥ
Κυπριανού Ανδρέας Εκπρόσωπος Τμήματος ΜΜΚ
Λουκά Λουκάς Εκπρόσωπος Τμήματος ΜΜΚ
Νεοφύτου Μαρίνα Εκπρόσωπος Τμήματος ΠΜΜΠ
Πάπαναστασίου Πάνος Εκπρόσωπος Τμήματος ΠΜΜΠ
Πολυκάρπου Μάριος Εκπρόσωπος Τμήματος ΗΜΜΥ
Φιλοκύπρου Μαρία Εκπρόσωπος Τμήματος ΑΡΧΤ
Χατζηχρίστος Χρίστος Εκπρόσωπος Τμήματος ΑΡΧΤ
   
Θεοφάνης Κώστας Εκπρόσωπος Φοιτητών
Ιωάννου Μιχάλης Εκπρόσωπος Φοιτητών
Κωνσταντίνου Γεώργιος Εκπρόσωπος Φοιτητών
Γιώργος Πογιατζής Εκπρόσωπος Φοιτητών