Ταχυδρομική Διεύθυνση

Πολυτεχνική Σχολή

Πανεπιστήμιο Κύπρου

Ταχ. Θυρίδα 20537

1678 Λευκωσία, Kύπρος

 
Στοιχεία Επικοινωνίας