Δρ. Λουκά Λουκάς

Αναπληρωτής Κοσμήτορας

 
 
 

Δρ. Σαββίδης Ανδρέας

Πρόεδρος Τμήματος ΑΡH

Δρ. Νικόπουλος Χρυσόστομος

Πρόεδρος Τμήματος ΗΜΜΥ

Δρ. Κυράτση Θεοδώρα

Πρόεδρος Τμήματος ΜΜΚ

Δρ. Λουκίδης Δημήτριος

Πρόεδρος Τμήματος ΠΜΜΠ

 
 
 

Δρ. Φιλοκύπρου Μαρία

Εκπρόσωπος Τμήματος ΑΡH

Δρ. Γεωργίου Γεώργιος

Εκπρόσωπος Τμήματος ΗΜΜΥ

Δρ. Γρηγοριάδης Δημοκράτης

Εκπρόσωπος Τμήματος ΜΜΚ

Δρ. Φάττα-Κάσινου Δέσπω

Εκπρόσωπος Τμήματος ΠΜΜΠ

 
 
 

Δρ. Χατζηχρίστος Χρίστος

Εκπρόσωπος Τμήματος ΑΡH

Δρ. Πίτρης Κωνσταντίνος

Εκπρόσωπος Τμήματος ΗΜΜΥ

Δρ. Κυπριανού Ανδρέας

Εκπρόσωπος Τμήματος ΜΜΚ

Δρ. Χριστοδούλου Συμεών

Εκπρόσωπος Τμήματος ΠΜΜΠ

 
 
 

Πούλλος Άδωνης

Εκπρόσωπος Φοιτητών

Βίκης Ιωάννης

Εκπρόσωπος Φοιτητών

Έλληνας Ανδρέας

Εκπρόσωπος Φοιτητών

Νεοφύτου Νεόφυτος

Εκπρόσωπος Φοιτητών