Όνομα ΕπιτροπήςΌνομα Μέλους ΔΕΠΘητεία
ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ
Προπτυχιακών Σπουδών Θεοδώρα Κυράτση 1/2/2020 - 28/2/2022
Οικονομικών & Προσωπικού Χαράλαμπος Δ. Χαραλάμπους 25/10/2018 - 19/12/2020
ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ
Έρευνας Ιωάννης Κρικίδης 1/6/2020 - 31/5/2022
Οργάνωσης & Κτηριακής Ανάπτυξης Λουκάς Λουκά 01/07/2020 - 30/06/2022
Βιβλιοθήκης Παναγιώτα Πύλα 01/01/2018 - 31/5/2021
Πληροφορικών Συστημάτων Βασίλειος Βαβουράκης 16/05/2020 - 15/05/2022
Προγραμματισμού & Ανάπτυξης Χαράλαμπος Δ. Χαραλάμπους 25/10/2018 - 19/12/2020
Διεθνών Σχέσεων Ευτύχιος Χριστοφόρου 2/9/2019 - 1/9/2021
Εκδοτικής Πολιτικής Ανδρέας Σαββίδης 15/5/2019 - 11/06/2021
Οικολογικό Πανεπιστήμιο (Green University) Ανδρέας Σαββίδης 15/05/2019 - 14/05/2021
Καινοτομίας Χαράλαμπος Α. Χαραλάμπους 15/1/2020 - 15/01/2022
  Θεοδώρα Κρασιά 15/01/2020 - 15/01/2023
Εσωτερικής Ποιότητας Χριστόφορος Χατζηκωστής 31/08/2020 - 03/03/2022
ΆΛΛΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΤΗΣ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ
Πειθαρχικού Ελέγχου Φοιτητών Λουκάς Λουκά 15/5/2019 - 14/5/2021
Πειθαρχικού Ελέγχου Μιχάλης Πέτρου 03/12/2018 - 02/12/2021
ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΥΤΑΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Φοιτητικής Μέριμνας Ανδρέας Κυπριανού 4/3/2019 - 3/3/2021
ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ
Σύγκλητος Χαράλαμπος Δ. Χαραλάμπους 25/10/2018 - 19/12/2020
Σύγκλητος Ανδρέας Σαββίδης 01/01/2020 - 31/01/2022
Σύγκλητος Θεοδώρα Κυράτση 01/01/2020 - 31/01/2022
Σύγκλητος Δημήτριος Λουκίδης 01/01/2020 - 31/01/2022
Ad-Hoc Επιτροπές
Ανάπτυξη Στρατηγικού Σχεδίου 2021-2025 Λουκάς Λουκά Από 13/07/2020
Άλλες Επιτροπές/Σώματα
Συμβούλιο Κέντρου Επιχειρηματικότητας Ιούλιος Γεωργίου Από 11/09/2020
Συντακτική Επιτροπή Πανεπιστημιακών Εκδόσεων Ανδρέας Σαββίδης 28/03/2018 - 27/03/2022