Επιτροπή Διεθνών Σχέσεων & Προβολής ΠΟΛ Σχολής

Ο στόχος της επιτροπής είναι να αναλάβει πρωτοβουλίες για τη δημιουργία / διατήρηση και προώθηση συνεργασιών με διεθνή και τοπικά ιδρύματα / οργανισμούς.

Αρμοδιότητες

  • Αξιολόγηση υφιστάμενων συνεργασιών/μνημονίων συνεργασίας Σχολής
  • Συντονισμός διαδικασίας επιλογής φοιτητών/τριών για συμμετοχή σε προγράμματα ανταλλαγών της Σχολής
  • Προβολή δραστηριοτήτων Σχολής στην Κύπρο και στο διεθνή χώρο
  • Ενημέρωση και υποβολή εισηγήσεων για θέματα διεθνών σχέσεων και προβολής της Σχολής στο Συμβούλιο Σχολής

Μέλη Επιτροπής

Λουκάς Λουκά (Αν. Καθηγητής, Αν. Κοσμήτορας ΠΟΛ Σχολής) - Συντονιστής
Γεώργιος Έλληνας (Καθηγητής, Τμήμα ΗΜΜΥ)
Πόπη Ιακώβου (Λέκτορας, Τμήμα Αρχιτεκτονικής)
Μαρίνα Νεοφύτου (Καθηγήτρια, Τμήμα ΠΜΜΠ)
Δημήτριος Τζεράνης (Λέκτορας, Τμήμα ΜΜΚ)