Υπεύθυνοι Λειτουργοί Οικονομικής Διαχείρισης:

Δέσποινα Κωσταντίνου

Έλενα Στεφανή Λαζαρίδου

Γραμματειακή Υποστήριξη:

Έλενα Τακούσιη Διομήδους

Εμμανουέλα Ανδρέου

Τεχνική Υποστήριξη:

Στέλιος Νικολαϊδης