Μέλη Επιτροπής


Δρ. Σταύρος Ιεζεκιήλ

Εκπρόσωπος Τμήματος ΗΜΜΥ


Δρ. Ματθαίος Ζερβός

Εκπρόσωπος Τμήματος ΜΜΚ


Δρ. Δήμος Χαρμπής

Εκπρόσωπος Τμήματος ΠΜΜΠ


Ηλίας Τσαγκάρη

Εκπρόσωπος Φοιτητών/τριών


Διοικητική Υποστήριξη


Ιουστίνη Πηλείδη

Λειτουργός Πανεπιστημίου Α'
Κοσμητεία Πολυτεχνικής Σχολής

: +357-22894058 | : [email protected] | : GP 101