Εργαστήριο: «Ενίσχυση της συμμετοχής των ακαδημαϊκών & ερευνητικών φορέων στον Πυλώνα ΙΙ του Ορίζοντα Ευρώπη»

Η Καθηγήτρια Δέσπω Φάττα-Κάσινου γίνεται η πρώτη γυναίκα επιστήμονας από την Κύπρο που εκλέγεται στην Ευρωπαϊκή Ακαδημία Επιστημών
19 Απριλίου, 2024
Διεθνές Βραβείο της UNESCO στον Καθηγητή Τριαντάφυλλο Στυλιανόπουλο
26 Απριλίου, 2024