Γενικές Πληροφορίες

Η Σχολή Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης αποτελεί την κύρια πηγή μόρφωσης στους τομείς Οικονομικών και Διοίκησης Επιχειρήσεων στην Κύπρο από την καθιέρωση της το 1992.

Βασικός σκοπός μας είναι μέσα από την μετάδοση χρήσιμων γνώσεων, την καλλιέργεια κριτικού τρόπου σκέψης, την εκμάθηση βασικών δεξιοτήτων, αλλά και την εμπέδωση του σωστού ήθους, συμπεριφοράς και αξιών, να βοηθήσουμε τους φοιτητές και φοιτήτριες να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις της επαγγελματικής ζωής.

Μέσα από σύγχρονα και ολοκληρωμένα προγράμματα σπουδών, η Σχολή προσφέρει στους φοιτητές της τα κατάλληλα ακαδημαϊκά προσόντα που θα τους επιτρέψουν να ακολουθήσουν μια επιτυχημένη καριέρα, τόσο στον ιδιωτικό όσο και στον δημόσιο τομέα. Τα προγράμματα μας καθορίζουν υψηλά πρότυπα και προετοιμάζουν τους απόφοιτους μας για μεταπτυχιακά προγράμματα (Masters, Ph.D.) σε κορυφαία πανεπιστήμια του εξωτερικού. Ένας μεγάλος αριθμός αποφοίτων μας έχει ήδη συμπληρώσει τέτοια προγράμματα και αρκετοί εργοδοτούνται σε πανεπιστήμια της Βορείου Αμερικής και Ευρώπης σε ακαδημαϊκές θέσεις.

Το ακαδημαϊκό προσωπικό μας έχει επιτύχει αριστεία τόσο στη διδασκαλία όσο και στην έρευνα, επιτρέποντας τη δημιουργία ενός εξαίσιου μαθησιακού περιβάλλοντος για μελέτη των οικονομικών και διοικητικών θεμάτων. Το διδακτικό προσωπικό έχει πρακτική εμπειρία στις θεματικές περιοχές του, με διασυνδέσεις σε διεθνή ιδρύματα εκπαίδευσης, έρευνας και γνωμοδότησης, και διατηρεί άριστη συνεργασία με διάφορους ιδιωτικούς και δημόσιους φορείς.

Η Σχολή έχει εξασφαλίσει από τον Μάϊο του 2023 τη διαπίστευση AACSB, όντας η πρώτη σχολή οικονομικών και διοίκησης σε Κύπρο και Ελλάδα με αυτή τη διάκριση.