Απρίλιος 2024

29 Απριλίου, 2024

Θέσεις πλήρους ή μερικής απασχόλησης Ειδικών Επιστημόνων Έρευνας (PhD / Master’s) στο ΚΟΕ

Το Κέντρο Οικονομικών Ερευνών στο Τμήμα Οικονομικών του Πανεπιστημίου Κύπρου δέχεται αιτήσεις για την πλήρωση θέσεων πλήρους ή μερικής απασχόλησης Ειδικών Επιστημόνων Έρευνας (PhD / Master’s) με ειδίκευση […]