Το Συμβουλευτικό Σώμα της Σχολής Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης του Πανεπιστημίου Κύπρου απαρτίζεται από εξέχουσες προσωπικότητες και διακεκριμένους επαγγελματίες του τοπικού και διεθνούς επιχειρηματικού κόσμου. Λειτουργεί ως συμβουλευτικό όργανο για στρατηγικής φύσεως ζητήματα που στοχεύουν στην υλοποίηση του οράματος και των άμεσων και μελλοντικών στόχων της Σχολής, στην επιδίωξη προοπτικής στενής συνεργασίας και αλληλεπίδρασης του ακαδημαϊκού με το επιχειρηματικό γίγνεσθαι και στη βελτιστοποίηση της ποιότητας της μαθησιακής εμπειρίας. Με τον τρόπο αυτό η Σχολή τυγχάνει συμβουλευτικής καθοδήγησης από άτομα αξιοσημείωτου ήθους, κύρους και εμπειρίας, η τεχνογνωσία και οι ικανότητες των οποίων συμβάλλουν καταλυτικά προς όφελος της Σχολής και των φοιτητών, που αποτελούν τους μελλοντικούς κοινωνούς και δημιουργούς του επιχειρηματικού κόσμου.

 

Σύνθεση Συμβουλευτικού Σώματος 2020-2023

Μέλη Ex officio