Το Κέντρο Οικονομικών Ερευνών του Τμήματος Οικονομικών του Πανεπιστημίου Κύπρου, δημοσιεύει σε μηνιαία και τριμηνιαία βάση ή περιοδικά, διάφορα δελτία που περιγράφουν και αναλύουν την κατάσταση της Κυπριακής οικονομίας, μεταξύ των οποίων ο Σύνθετος Προπορευόμενος Οικονομικός Δείκτης (ΣΠΟΔ) της Κύπρου, οι Έρευνες Οικονομικής Συγκυρίας και το Ενημερωτικό Δελτίο με τίτλο «Οικονομική Έρευνα».

 

Σύνθετος Προπορευόμενος Οικονομικός Δείκτης (ΣΠΟΔ) της Κύπρου

Ο Δείκτης ΣΠΟΔ έχει σχεδιαστεί ώστε να παρέχει έγκαιρα προειδοποιητικά σήματα για τα σημεία καμπής των οικονομικών κύκλων, δηλαδή, τα σημεία μεταστροφής της οικονομικής δραστηριότητας. Ο Δείκτης αυτός αποτελείται από αριθμό προπορευόμενων μεταβλητών οικονομικής δραστηριότητας των οποίων οι μεταβολές τείνουν να προηγούνται των μεταβολών στη συνολική οικονομική δραστηριότητα και οι οποίες αξιολογούνται σε τακτική βάση.

Οι μεταβλητές με χαρακτηριστικά προήγησης επιλέχθηκαν από μια μεγάλη κατηγορία εγχώριων και διεθνών προπορευόμενων δεικτών και είναι: η τιμή του πετρελαίου (Brent Crude), ο Δείκτης Οικονομικού Κλίματος (ΔΟΚ) στην Κύπρο και την ευρωζώνη, τα συνολικά πωλητήρια έγγραφα ακινήτων, οι αφίξεις τουριστών, η αξία των συναλλαγών με πιστωτικές κάρτες, ο δείκτης όγκου λιανικών πωλήσεων, και ο δείκτης
όγκου παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας.

 

Εναρμονισμένο Πρόγραμμα Ερευνών Οικονομικής Συγκυρίας

Το πρόγραμμα Ερευνών Οικονομικής Συγκυρίας στην Κύπρο που στοχεύει στην καταγραφή του οικονομικού κλίματος διεξάγεται μέσω της συμμετοχής του Κέντρου Οικονομικών Ερευνών του Πανεπιστημίου Κύπρου, σε συνεργασία με την εταιρεία RAI Consultants Ltd, στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα Joint Harmonised European Union Programme for Business and Consumer Surveys.

Οι Έρευνες Οικονομικής Συγκυρίας στοχεύουν στην αποτύπωση των αντιλήψεων των επιχειρηματιών και καταναλωτών για την τρέχουσα οικονομική κατάσταση και των προσδοκιών τους για διάφορα οικονομικά μεγέθη. Τα στοιχεία συλλέγονται μηνιαία, βάσει εναρμονισμένων ερωτηματολογίων σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και καλύπτουν τους τομείς των Υπηρεσιών, του Λιανικού Εμπορίου, των Κατασκευών, της Μεταποίησης, καθώς και νοικοκυριά-καταναλωτές. Οι έρευνες διενεργούνται ανάμεσα σε ανώτερα στελέχη εταιρειών σε δείγμα το οποίο δίνει μεγαλύτερη βαρύτητα σε μεγαλύτερες επιχειρηματικές μονάδες. Για τα νοικοκυριά-καταναλωτές το δείγμα είναι τυχαίο και η έρευνα γίνεται τηλεφωνικώς.

 

Ενημερωτικό Δελτίο

To ενημερωτικό δελτίο με τίτλο «Οικονομική Έρευνα», κυκλοφορεί τους μήνες Μάρτιο και Οκτώβριο. Το περιεχόμενό του βασίζεται, κυρίως, στην έρευνα που διεξάγει το Κέντρο Οικονομικών Ερευνών. Συγκεκριμένα, παρουσιάζει συνοπτικά και σε απλή γλώσσα τα αποτελέσματα της έρευνας και παραπέμπει τους ενδιαφερόμενους στα σχετικά ΔΟΠ/ΔΟΑ και άρθρα στο περιοδικό Cyprus Economic Policy Review. Παράλληλα ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους για εξελίξεις στο ΚΟΕ και το Τμήμα Οικονομικών του Πανεπιστημίου Κύπρου. Η «Οικονομική Έρευνα» τοποθετείται στην ιστοσελίδα του Κέντρου και αποστέλλεται ηλεκτρονικά σε μεγάλο αριθμό παραληπτών στην Κύπρο, στην Ελλάδα και σε άλλες χώρες.