Προπτυχιακά Προγράμματα

Μεταπτυχιακά Προγράμματα

Στοιχεία επικοινωνίας:

Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Δημόσιας Διοίκησης

Τηλ: 22 89-3650
Φαξ: 22 895030

Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Τηλ: 22 89-3605
Φαξ: 22 895475

Τμήμα Οικονομικών

Τηλ: 22 89-3700/ 3701/ 3702
Φαξ: 22 895028