Τα τρία Τμήματα της Σχολής προσφέρουν πτυχία σε οκτώ ειδικότητες. Τα υψηλού επιπέδου προπτυχιακά προγράμματα είναι σχεδιασμένα και προσαρμοσμένα ώστε να προετοιμάζουν κατάλληλα τους αποφοίτους για τις απαιτήσεις της σύγχρονης και ιδιαίτερα ανταγωνιστικής αγοράς εργασίας.

Προσφερόμενα προγράμματα προπτυχιακού επιπέδου ανά Τμήμα:

Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Δημόσιας Διοίκησης

Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Τμήμα Οικονομικών