Έδρα UNESCO για την Ισότητα των φύλων και την Ενδυνάμωση των Γυναικών στο Πανεπιστήμιο Κύπρου

Ετήσια Διάλεξη Υπουργού Οικονομικών στο Πανεπιστήμιο Κύπρου – 2/11/2023
11 Οκτωβρίου, 2023
Ένταξη της Σχολής Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης του Πανεπιστημίου Κύπρου σε περιφερειακή συμμαχία για την αειφόρα ανάπτυξη
9 Νοεμβρίου, 2023