Γενικές Πληροφορίες

Η Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών αποτελεί μία από τις επτά Σχολές του Πανεπιστημίου Κύπρου. Στη Σχολή υπάγονται τρία Τμήματα, το Κέντρο Γλωσσών, και το Ινστιτούτο Κομφούκιος. Το Τμήμα Αγγλικών Σπουδών προσφέρει ένα πρόγραμμα βασικών σπουδών στην Αγγλική Γλώσσα και Λογοτεχνία και δύο δευτερεύοντα προγράμματα σπουδών στη Λογοτεχνία και Γλωσσολογία της Αγγλικής. Το Τμήμα Τουρκικών και Μεσανατολικών Σπουδών έχει ως αντικείμενο την Τουρκική και άλλες τουρκογενείς γλώσσες, καθώς και την ιστορία, τη λογοτεχνία και τον πολιτισμό τους από τον 8ο αιώνα μέχρι σήμερα. Το Τμήμα Γαλλικών και Ευρωπαϊκών Σπουδών προσφέρει ένα τετραετές πρόγραμμα σπουδών, που οδηγεί στο πτυχίο Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας και στο πτυχίο Σύγχρονων Γλωσσών και Ευρωπαϊκών Σπουδών. Το Κέντρο Γλωσσών παρέχει τα μέσα και τις υπηρεσίες του σε μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας, που χρειάζονται μια ξένη γλώσσα για τις σπουδές τους ή τα προσωπικά τους ενδιαφέροντα, καθώς επίσης και στους φοιτητές για να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις για υποχρεωτικά μαθήματα ξένης γλώσσας του Πανεπιστημίου.