Γενικές Πληροφορίες

Η Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών αποτελεί μία από τις έξι Σχολές του Πανεπιστημίου Κύπρου. Στη Σχολή υπάγονται τρία Τμήματα, το Κέντρο Γλωσσών, και το Ινστιτούτο Κονφούκιος.

Το Τμήμα Αγγλικών Σπουδών προσφέρει ένα πρόγραμμα βασικών σπουδών στην Αγγλική Γλώσσα και Λογοτεχνία και δύο δευτερεύοντα προγράμματα σπουδών στη Λογοτεχνία και Γλωσσολογία της Αγγλικής. Το πρόγραμμα προσφέρει σειρά μαθημάτων στους τομείς της γλωσσικής ανάπτυξης, της θεωρητικής και εφαρμοσμένης λογοτεχνίας, της ιστορίας και του πολιτισμού, της λογοτεχνικής θεωρίας, της μεθοδολογίας της έρευνας και της διδασκαλίας. Γλώσσα διδασκαλίας είναι η Αγγλική και, συνεπώς, απαιτείται υψηλό επίπεδο γνώσης της για την εισαγωγή στο πρόγραμμα.

Το Τμήμα Τουρκικών και Μεσανατολικών Σπουδών έχει ως αντικείμενο την τουρκική και άλλες τουρκογενείς γλώσσες, καθώς και την ιστορία, τη λογοτεχνία και τον πολιτισμό τους από τον 8ο αιώνα μέχρι σήμερα. Οι γνωστικές ενότητες, όπως έχουν διαμορφωθεί στο Τμήμα, περιλαμάνουν την Τουρκολογία, τις Οθωμανικές Σπουδές, τις Σύγχρονες Τουρκικές Σπουδές και τις Ισλαμικές Σπουδές. Το πρόγραμμα σπουδών οδηγεί στην απόκτηση πτυχίου στις Τουρκικές Σπουδές, με κατεύθυνση στην Ιστορία-Πολιτική ή τη Γλωσσολογία-Λογοτεχνία.

Το Τμήμα Γαλλικών και Ευρωπαικών Σπουδών προσφέρει ένα τετραετές πρόγραμμα σπουδών, που οδηγεί στο πτυχίο Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας. Όλα τα υποχρεωτικά μαθήματα του προγράμματος διδάσκονται στα Γαλλικά. Το πρόγραμμα σπουδών προσφέρει μαθήματα γλώσσας, θεωρητικής και εφαρμοσμένης γλωσσολογίας, γενικής και συγκριτικής γραμματολογίας, πολιτισμού, διδακτικής και μεθοδολογίας της έρευνας. Οι πτυχιούχοι του τμήματος έχουν τη δυνατότητα να συνεχίσουν τις σπουδές τους σε μεταπτυχιακό επίπεδο, σε διάφορα αντικείμενα (λογοτεχνία, γλωσσολογία, ευρωπαϊκές σπουδές, πολιτισμικές σπουδές κ.λπ.). Επίσης, μπορούν να σταδιοδρομήσουν στον τομέα της διδασκαλίας και της επαγγελματικής μετάφρασης, σε ευρωπαϊκούς και διεθνείς οργανισμούς, στο δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα, στα μέσα ενημέρωσης και επικοινωνίας κ.ο.κ.

Το Κέντρο Γλωσσών παρέχει τα μέσα και τις υπηρεσίες του σε μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας, που χρειάζονται μια ξένη γλώσσα για τις σπουδές τους ή τα προσωπικά τους ενδιαφέροντα, καθώς επίσης και στους φοιτητές για να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις για υποχρεωτικά μαθήματα ξένης γλώσσας του Πανεπιστημίου. Επί του παρόντος, το Κέντρο προσφέρει πέντε επίπεδα σπουδών στην αγγλική και γαλλική γλώσσα και τέσσερα στην ιταλική, Ισπανική και γερμανική γλώσσα. Επιπρόσθετα, προσφέρονται τρία επίπεδα στη Ρωσική και Τουρκική.