ΚΟΣΜΗΤΟΡΑΣ
Μιχάλης Μιχαήλ
Αναπληρωτής Καθηγητής

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΟΣΜΗΤΟΡΑΣ
Kleanthes Grohmann
Καθηγητής

ΤΜΗΜΑ ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Εύη Βαρσαμοπούλου
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια

Αντώνης Μπαλασόπουλος
Αναπληρωτής Καθηγητής

Κωνσταντίνος Κρίτσης
Λέκτορας

ΤΜΗΜΑ ΓΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Φρύνη Κακογιάννη – Ντοά (πρόεδρος Τμήματος)
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια

May Chehab
Καθηγήτρια

Μαρία Κωνσταντίνου – Παπανικολάου
Λέκτορας

ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Θεοχάρης Σταυρίδης (πρόεδρος Τμήματος)
Αναπληρωτής Καθηγητής

Börte Sagaster
Αναπληρώτρια  Καθηγήτρια

Ζήνωνας Τζιάρρας
Λέκτορας

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Βασιλική Δημητρίου

Θεοδώρα Ψύλλου

Άννα Μαλαού