Κοσμήτορες

  • Μιχάλης Ν. Μιχαήλ (2022- 2025)

  • Αντώνης Μπαλασόπουλος (2019-2022)

  • Αναστασία Νικολοπούλου (2016-2019)

  • Niyazi Kızılyürek (2013-2016)

  • Αντρέας Παπαπαύλου (2010-2013)

  • Αναστασία Νικολοπούλου (2008-2010)

  • Στέφανος Στεφανίδης (2004-2008)

Αναπληρωτές Κοσμήτορες

  • Kleanthes Grohmann (2022-2025)

  • May Chehab (2022)

  • Fabienne Baider (2019-2022)

  • Στέλλα Αχιλλέως (2019)

  • Αντώνης Μπαλασόπουλος (2018-2019)

  • May Chehab (2016-2018)

  • Kleanthes Grohmann (2013-2016)

  • Thomas Sinclair (2010-2013)

  • Martin Strohmeier (2004-2007)