Κοσμήτορας

 • Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Αναστασία Νικολοπούλου

Αναπληρωτής Κοσμήτορας

 • Αναπληρωτής Καθηγητής Αντώνης Μπαλασόπουλος

Τμήμα Τουρκικών και Μεσανατολικών Σπουδών

 • Αναπληρωτής Καθηγητής Μιχάλης Μιχαήλ  (πρόεδρος Τμήματος)
 • Καθηγητήτρια Christiane Bulut
 • Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Borte Sagaster

Τμήμα Αγγλικών Σπουδών

Τμήμα Γαλλικών και Ευρωπαικών Σπουδών

 • Καθηγητής Γιάννης Ιωάννου (πρόεδρος Τμήματος)
 • Αναπλήρωτής Καθηγητής Παναγιώτης Χριστιάς
 • Επίκουρη Καθηγήτρια Φρύνη Ντοά

Εκπρόσωποι Φοιτητών

 • Ελένη Καραμανώλη
 • Γεωργία Ευσταθίου
 • Κυριάκος Πιμπίσιης