Στάλω Λοΐζου
Λειτουργός Σχολής
τηλ: 22893427

[email protected]

Βίκυ Χατζηλοΐζου
Λειτουργός Οικονομικών Θεμάτων
τηλ: 22894070

[email protected]

Βασιλική Δημητρίου
Γραμματειακή Λειτουργός
τηλ: 22894202

[email protected]