ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ

Η Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών ανακοινώνει  την προκήρυξη δύο ετήσιων βραβείων  «Εξαίρετης Κοινωνικής Προσφοράς»  ύψους 250 ευρώ το κάθε ένα που θα απονεμηθούν  σε ένα/μία προπτυχιακό/ή  και ένα / μία μεταπτυχιακό/ή φοιτητή/ρια της Σχολής ΑνθρωπιστικώνΕπιστημών  κατά την τελετή βράβευσης των αριστούχων της Σχολής. Τα βραβεία στοχεύουν στην ανάδειξη των δραστηριοτήτων των φοιτητών/τριών της Σχολής και θεωρούνται ένα κίνητρο στην ανάπτυξη δράσεων που συνδέονται με τα γράμματα και την προσφορά.

Επιλέξιμοι/ες είναι οι  τελειόφοιτοι/ες  που συνδυάζουν γενικό μέσο όρο 7.0 και άνω (βαθμολογία μέχρι το προηγούμενο εξάμηνο σπουδών) και, κατά την κρίση αρχικά του Τμήματος και μετέπειτα του Συμβουλίου της Σχολής, αξιόλογη προσφορά στα γράμματα και τον πολιτισμό ή/και σε κοινωνικά ζητήματα με ανθρωπιστικό χαρακτήρα. Τεκμήρια τέτοιας προσφοράς λογίζονται τα ακόλουθα:

  • Δράσεις σε τομείς των γραμμάτων και του πολιτισμού της Κύπρου
  • Κοινωνικές και ανθρωπιστικές πρωτοβουλίες
  • Δημοσιεύσεις στην περιοχή της δημιουργικής γραφής, έντυπα ή ηλεκτρονικά
  • Συμμετοχή σε θεατρικές παραστάσεις ή θεατρικά έργα και η εμπλοκή στη σκηνοθεσία
  • Μουσική σύνθεση και εκτέλεση
  • Προσφορά εθελοντικής εργασίας σε κοινωφελείς οργανισμούς ή ΜΚO
  • Λογοτεχνική μετάφραση
  • Προσφορά γλωσσικής συνδρομής (μετάφρασης, διερμηνείας, ανάγνωσης) σε μετανάστες, πρόσφυγες, άτομα με ειδικές ανάγκες
  • Συνεισφορά στην διατήρηση απειλούμενων γλωσσών της Κύπρου και τοπικών παραδόσεων
  • Η συνεισφορά στον Όμιλο Λογοτεχνίας του Πανεπιστημίου Κύπρου ή άλλους Ομίλους με συνάφεια στις Ανθρωπιστικές Επιστήμες (Όμιλος Φιλοσοφίας, Κινηματογράφου, Θεάτρου, κλπ).

Επισημαίνεται ότι η δράση πρέπει να είναι αποκλειστικά εθελοντική σε προσωπικό χρόνο και όχι στα πλαίσια του Προγράμματος Σπουδών, να έχει ως κύριο στόχο την προσωπική αλλά και συλλογική πρόοδο και να είναι κάποιας χρονικής διάρκειας.

Για δηλώσεις συμμετοχής και υποβολή τεκμηριωμένης αίτησης με τις απαραίτητες βεβαιώσεις, το αργότερο μέχρι τις 31 Ιανουαρίου 2024, παρακαλώ απευθυνθείτε στο οικείο Τμήμα.