Η Ερευνητική Δραστηριότητα των Τμημάτων μας

Το Τμήμα Αγγλικών Σπουδών διεξάγει έρευνα με διεπιστημονικό, διαπολιτισμικό χαρακτήρα η οποία είναι τόσο θεωρητική όσο και εφαρμοσμένη.

  • Τομέας Γλωσσολογίας: Γενετική Γλωσσολογία και Σύνταξη, Φωνητική και Φωνολογία, Γλωσσική εκμάθηση, Διδασκαλία της Αγγλικής ως Ξένης Γλώσσας, Μετάφραση και Διερμηνεία και Κειμενογλωσσολογία. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στις γλωσσικές επαφές και, κυρίως, στις κοινωνιογλωσσικές όψεις της σχέσης αγγλικής και ελληνικής γλώσσας αλλά και της κυπριακής διαλέκτου με τη διγλωσσία στις κοινωνικές παραμέτρους, καθώς και στο κοινωνιολογικό πλαίσιο του λεξικού δανεισμού.
  • Τομέας Λογοτεχνίας: Η έρευνα των μελών του Λογοτεχνικού Τομέα χαρακτηρίζεται από την  προσέγγιση λογοτεχνικών κειμένων (από τον 16ο έως τον 21ο αι.), καθώς και αισθητικών και πολιτισμικών προβλημάτων, υπό το πρίσμα άλλων (συγγενών ή μη) κλάδων, όπως η φιλοσοφία, η ανθρωπολογία, η πολιτική θεωρία, η ιστορία, η ψυχανάλυση, οι οικολογικές και κριτικές νομικές σπουδές. Διάφορα θέματα στον ευρύτερο χώρο των «Αγγλικών Σπουδών» μελετώνται τόσο από το κέντρο (δηλαδή τον Αγγλο-Αμερικανικό γεωγραφικό, κοινωνικο-πολιτικό και πολιτισμικό χώρο) όσο και από την περιφέρεια (σε σχέση, για παράδειγμα, με άλλες λογοτεχνίες, όπως αυτές της Ινδίας, της Καραϊβικής, της Ασίας, της Αφρικής κ.λ.π.).
  • Επιπλέον, το Τμήμα, σε συνεργασία με άλλα τμήματα και πανεπιστήμια του εξωτερικού, συμμετέχει σε διάφορα διεπιστημονικά ερευνητικά προγράμματα. Μεταξύ αυτών, αξίζει να αναφερθούν το ευρωπαϊκό πρόγραμμα DIALANG, που έχει ως στόχο την ανάπτυξη διαγνωστικών εξετάσεων γλωσσικής επάρκειας στις γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και το χρηματοδοτούμενο από την Ε.Ε. πρόγραμμα ACCUME (Προσεγγίσεις στην πολιτισμική μνήμη) για τη μελέτη των λογοτεχνικών και πολιτισμικών παραδόσεων σε διεθνή και συγκριτική βάση. Το πρόγραμμα συντονίζεται από το Πανεπιστήμιο της Bologna.

Το Τμήμα Γαλλικών Σπουδών και Σύγχρονων Γλωσσών αναπτύσσει ερευνητική δραστηριότητα στους παρακάτω τομείς:

  • Γενική και γαλλική γλωσσολογία – εφαρμοσμένη γλωσσολογία: κοινωνιογλωσσολογία, γλώσσα και φύλο, γλώσσα και διαφήμιση, γλώσσα και ιδεολογία, ανάλυση του λόγου, δημοσιογραφικός λόγος (χρηστικά σημεία στο λόγο), η γλώσσα των «νέων», κατάκτηση των ξένων ή των δεύτερων γλωσσών, διδακτική του λεξιλογίου, ανάλυση του λάθους, γλωσσική πολιτική και πολυγλωσσία, λεξικολογία, ιδεολογία και λεξικογραφικός λόγος, λεξιλογική σημασιολογία, υπολογιστική γλωσσολογία, αυτόματη μετάφραση.
  • Γαλλική λογοτεχνία και συγκριτική γραμματολογία: διακειμενικότητα, λογοτεχνικά είδη, σχέσεις κειμένου-εικόνας, λογοτεχνικές γεωγραφίες και παγκόσμια λογοτεχνία, σχέσεις της αρχαίας ελληνικής λογοτεχνίας και φιλοσοφίας, καθώς και των αγγλικών και αμερικανικών γραμμάτων , με τη γαλλική σκέψη, γαλλικά γράμματα και ανθρώπινα δικαιώματα, επιστήμη και λογοτεχνία, το υπερρεαλιστικό κίνημα, το φαινόμενο της ποιητικής δημιουργίας, η γαλλική ποίηση από τον Baudelaire ως τον υπερρεαλισμό, η νέα αυτοβιογραφία.
  • Θεωρία της λογοτεχνίας: φορμαλισμός, αφηγηματολογία, θεωρίες της αναπαράστασης, θεωρίες της λογοτεχνικής ανάγνωσης και πρόσληψης, ερμηνευτική, αποδόμηση, μετανεωτερικότητα, μεταδομισμός.
  • Ιστορία του ευρωπαϊκού πολιτισμού και πολιτισμικές σπουδές: σπουδές σώματος, χώρου, κινηματογράφου, κυβερνοκριτική, υποδοχή της σύγχρονης γαλλικής θεωρίας στον αγγλοσαξονικό και ελληνόφωνο κόσμο.

Το Τμήμα συνεργάζεται, μεταξύ άλλων,  με τα πανεπιστήμια του Nancy, του Poitiers, της  Lyon 2 και 3, της  Limoges, του Montpellier, της  Villetaneuse (Paris 13), το Ιόνιο Πανεπιστήμιο, με το Εθνικό Κέντρο Επιστημονικών Ερευνών της Γαλλίας (CNRS) και το ATILF. Επίσης, έχει λάβει επιχορήγηση από το ευρωπαϊκό πρόγραμμα Jean Monnet.

Το Τμήμα Τουρκικών και Μεσανατολικών Σπουδών αναπτύσσει ερευνητική δραστηριότητα  σε διαφορετικά πεδία των Τουρκικών Σπουδών:

  • Ιστορία/Πολιτική – Έρευνα τόσο σε σχέση με την Οθωμανική όσο και σε σχέση με τη σύγχρονη τουρκική ιστορία. Η Οθωμανική Αυτοκρατορία και οι θεσμοί της, η οθωμανική Κύπρος και οι εξελίξεις στο νησί κατά την οθωμανική περίοδο (1571-1878). Για τη σύγχρονη Τουρκία διεξάγεται έρευνα τόσο για την πρώιμη περίοδο και τον Κεμαλισμό όσο και για την άνοδο και επικράτηση του πολιτικού Ισλάμ. Παράλληλα, αρκετά ερευνητικά προγράμματα αφορούν τις εξελίξεις εντός της Τουρκοκυπριακής κοινότητας αλλά και τις εξελίξεις στην περιοχή της Νοτιοανατολικής Μεσογείου με έμφαση στα μουσουλμανικά κράτη.
  • Λογοτεχνία – Έρευνα σε επίπεδο οθωμανικής και τουρκικής Λογοτεχνίας. Παράλληλα, αναπτύσσεται ερευνητική δραστηριότητα για την τουρκοκυπριακή λογοτεχνία τόσο της οθωμανικής περιόδου όσο και της αποικιακής και σύγχρονης περιόδου.
  • Γλωσσολογία – Έρευνα για τις ελληνοτουρκικές γλωσσικές επαφές, για την Τουρκική γλώσσα και την Τουρκοκυπριακή διάλεκτο. Ερευνητική δραστηριότητα για την ιστορία των Τουρκικών γλωσσών (Turkic Languages) αλλά και της σύγχρονης Τουρκικής γλώσσας.