Υποτροφία του Ιδρύματος Honor Frost (ύψους £ 10,000)

Απευθύνεται στους φοιτητές του μεταπτυχιακού προγράμματος στη Χερσαία και Υποβρύχια Αρχαιολογία Πεδίου (Field Archaeology on Land and Under the Sea). Προϋπόθεση για τη χορήγηση της υποτροφίας είναι η σαφής και απόλυτα δεσμευτική πρόθεση του υποψηφίου να εκπονήσει διπλωματική εργασία με θέμα σχετικό με την Ενάλια Αρχαιολογία, κατά προτίμηση στην Ανατολική Μεσόγειο.

   HFF logo spot-1 copy 

Κριτήρια επιλογής:

Η επιλογή του εκάστοτε υποτρόφου θα γίνεται με βάση την προηγούμενη υψηλή ακαδημαϊκή επίδοση, και εφόσον η γενική εικόνα του υποψηφίου τεκμηριώνει την δυνατότητά του να εκπονήσει έρευνα υψηλού επιπέδου. Προηγούμενη εμπειρία στην Ενάλια Αρχαιολογία θα θεωρείται επιπλέον προσόν. Για τους υποψήφιους που φοιτούν ήδη στο πρόγραμμα της Χερσαίας και Υποβρύχιας Αρχαιολογίας Πεδίου, ο μέσος όρος της βαθμολογίας τους στα μαθήματα που έχουν ήδη περάσει θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 7,5/10.

Σύμφωνα με την επιθυμία του Ιδρύματος, προτεραιότητα δίδεται στους Κυπρίους πολίτες.

Προκήρυξη:

Η πρόσκληση για υποβολή αιτήσεων ανακοινώνεται κάθε χρόνο, παράλληλα με την προκήρυξη για την υποβολή αιτήσεων στο πρόγραμμα. 

Η αίτηση θα πρέπει να κατατίθεται στην αγγλική γλώσσα και να περιλαμβάνει:

Βιογραφικό Σημείωμα

Έκθεση ενδιαφερόντων (έως 600 λέξεις) όπου θα περιγράφονται τα σχέδια του υποψηφίου για έρευνα στην ενάλια αρχαιολογία καθώς και η εμπειρία του σε σχετικές έρευνες (αν υπάρχει).

Αντίγραφα πτυχίων ή διακρίσεις, συνοδευόμενα από την αντίστοιχη βαθμολογία (όπου εφαρμόζεται)

Δύο συστατικές επιστολές από ακαδημαϊκούς ή αρχαιολόγους που δραστηριοποιούνται, κατά προτίμηση, στην Ενάλια Αρχαιολογία

Η επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα να μην απονέμει υποτροφία ένα έτος, αν κριθεί ότι δεν υπήρξε υποψήφιος που πληροί τα απαιτούμενα κριτήρια, ή να αποφασίσει ότι μπορούν να τη μοιραστούν άνω του ενός ισάξιοι υποψήφιοι.

Η υποβολή της αίτησης γίνεται μέσω email στην συντονίστρια του προγράμματος:

Δρ Στέλλα Δεμέστιχα

Email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

 
 
Υπότροφοι Ιδρύματος Honor Frost
 
Άντρη Ευριπίδου– Υποτροφία Honor Frost Foundation 2018 (£10,000)
 
Λίνα Μπιτσακάκη – Υποτροφία Honor Frost Foundation 2017 (£10,000)  
 
Άννα Δημητρίου – Υποτροφία Honor Frost Foundation 2016 (£10,000)  
 
Κωνσταντίνος Νικολάου - Υποτροφία Honor Frost Foundation 2015 (£5000)  
Λευκοθέα Παπακώστα - Υποτροφία Honor Frost Foundation 2015 (£5000)  
Μαγδαλένα Αουσιάγεβιτς - Υποτροφία Honor Frost Foundation 2015 (£5000)  

 

 Υποτροφίες από ίδια έσοδα του Πανεπιστημίου Κύπρου

Το Πανεπιστήμιο Κύπρου μπορεί να παραχωρεί αριθμό υποτροφιών από τα ίδια έσοδα του προς τους μεταπτυχιακούς φοιτητές επιπέδου μάστερ και διδακτορικού. Απαραίτητη προϋπόθεση για την παραχώρηση των υποτροφιών είναι η προκήρυξή τους.

Yπάρχουν δύο διαφορετικά πλαίσια παραχώρησης υποτροφιών σε φοιτητές μεταπτυχιακού επιπέδου:

  • Εσωτερικές Υποτροφίες Τμημάτων σε διδακτορικούς φοιτητές και φοιτητές μάστερ από τα έσοδα των μεταπτυχιακών τους διδάκτρων.

Αρκετά ακαδημαϊκά τμήματα του Πανεπιστημίου Κύπρου παραχωρούν υποτροφίες σε νέους φοιτητές που γίνονται δεκτοί στα προγράμματα σπουδών τους ή σε φοιτητές που φοιτούν ήδη σε πρόγραμμα σπουδών του ΠΚ και συνεχίζουν τη φοίτηση τους. Η υποτροφία χορηγείται για ένα ακαδημαϊκό έτος και μπορεί να είναι πλήρης (δίδακτρα και κατ' αποκοπή ποσό) ή μερική (δίδακτρα ή κατ' αποκοπή ποσό). Οι υποτροφίες παραχωρούνται με βάση την ακαδημαϊκή επίδοση και την οικονομική κατάσταση των φοιτητών και έχουν ως στόχο την προσέλκυση υψηλού επιπέδου φοιτητών στο Πανεπιστήμιο Κύπρου. Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν τις αιτήσεις τους συμπληρώνοντας το ειδικό Έντυπο Αίτησης για παραχώρηση υποτροφιών μετά από την προκήρυξη των υποτροφιών. Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

Πρόγραμμα Υποτροφιών “ΠΡΑΞΑΝΔΡΟΣ” σε Νεοεισερχόμενους Φοιτητές Μάστερ

  • Υποτροφίες σε Κύπριους απόδημους και σε πολίτες από χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Το Πανεπιστήμιο Κύπρου, μπορεί να προσφέρει υποτροφίες για μεταπτυχιακές σπουδές επιπέδου μάστερ και διδακτορικού οι οποίες απευθύνονται σε Κύπριους απόδημους και σε πολίτες από χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στόχος της παραχώρησης των υποτροφιών είναι η ανάπτυξη των σχέσεων του Πανεπιστημίου με την Ομογένεια και η προσέλκυση φοιτητών από άλλες χώρες. Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

 

 

Υποτροφίες του Ιδρύματος Λεβέντη

 

 

Άλλες ευκαιρίες χρηματοδότησης των σπουδών

 

ΝΕΟ: Δάνειο Μάστερ Erasmus +

Τα δάνεια για μεταπτυχιακές σπουδές Erasmus+ Master Degree Loans είναι δάνεια που παρέχονται με εγγύηση της ΕΕ και με ευνοϊκούς όρους αποπληρωμής, μέσω των οποίων μπορεί ένας φοιτητής να καλύψει τα έξοδα ενός μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών σε Χώρα του Προγράμματος Erasmus+. Σκοπός αυτών των δανείων είναι να στηρίζουν τους μεταπτυχιακούς φοιτητές και να τους προστατεύουν από πιθανές δυσκολίες κατά τη διάρκεια των σπουδών τους μέσω κοινωνικών διασφαλίσεων.

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ: http://www.ucy.ac.cy/graduateschool/el/erasmus-loan-guarantee

 

Χρηματοδότηση φοιτητών έναντι προσφοράς βοηθητικού έργου

Εκτός από τις υποτροφίες που προσφέρει το κράτος, το Πανεπιστήμιο Κύπρου μπορεί να χρηματοδοτήσει μεταπτυχιακό φοιτητή έναντι προσφοράς βοηθητικού έργου, για κάλυψη αναγκών του τμήματος στο οποίο ο εν λόγω φοιτητής φοιτά ή και άλλων τμημάτων.

Βοηθητικό έργο σημαίνει βοηθητικό διδακτικό έργο, διδασκαλία φροντιστηρίων, διδασκαλία ασκήσεων, επιτήρηση εργαστηρίων, διόρθωση γραπτών κ.λπ. Αυτό δεν περιλαμβάνει την επί μέρους προσωπική ερευνητική δραστηριότητα του φοιτητή ούτε την ατομική ερευνητική δραστηριότητα των μελών του διδακτικού και ερευνητικού προσωπικού. Οι μηνιαίες απολαβές, ανάλογα με το προσφερόμενο έργο, μπορεί να ανέλθουν στα €342 ή €683 για μέγιστη περίοδο δέκα μηνών.

Μεταπτυχιακοί φοιτητές που εργοδοτούνται από το Πανεπιστήμιο σε θέση μεταπτυχιακού συνεργάτη δικαιούνται πλήρη απαλλαγή από τα μεταπτυχιακά δίδακτρα για ολόκληρη τη διάρκεια του εξαμήνου φοίτησής τους. Φοιτητές που δεν κατέχουν θέση μεταπτυχιακού συνεργάτη κατά την ημερομηνία εγγραφής τους, αλλά εργοδοτούνται σε μεταγενέστερη χρονική στιγμή, ή η εργοδότησή τους τερματίζεται πριν από τη λήξη του εξαμήνου φοίτησής τους, δικαιούνται απαλλαγή από τα μεταπτυχιακά δίδακτρα κατά αναλογία των μηνών εργοδότησής τους στο Πανεπιστήμιο Κύπρου στη θέση του μεταπτυχιακού συνεργάτη. Εργοδότηση που αρχίζει ή τερματίζεται μέχρι και την 15η ημέρα του μηνός, θεωρείται ότι αρχίζει από την 1η ημέρα του ιδίου μηνός ή τερματίζεται την τελευταία ημέρα του ιδίου μηνός αντίστοιχα.