Υποτροφία του Ιδρύματος Honor Frost (ύψους  € 10,000)

Απευθύνεται στους μεταπτυχιακούς φοιτητές του Τμήματος Ιστορίας Αρχαιολογίας. Προϋπόθεση για τη χορήγηση της υποτροφίας είναι η σαφής και απόλυτα δεσμευτική πρόθεση του/ης υποψηφίου/ας να αποκτήσει εξειδίκευση στην Ενάλια Αρχαιολογία, και  το θέμα της διπλωματικήςεργασίας να αφορά την περιοχή ενδιαφέροντος του HFF, δηλαδή την Ανατολική λεκάνη της Μεσογείου, με έμφαση στη Συρία, τον Λίβανο ή την Κύπρο. Σύμφωνα με επιθυμία του HFF, προτεραιότητα δίδεται στους Κυπρίους πολίτες. 

   HFF logo spot-1 copy 

Απονομή της Υποτροφίας

Η υποτροφία απονέμεται σε τρία στάδια, ως εξής:

Στάδιο Α. 3.000 με την απονομή της, δηλαδή πριν την έναρξη του δευτέρου  εξαμήνου.

Στάδιο Β. 3.000 με τη λήξη του δευτέρου εξαμήνου και αφού ο υποψήφιος καταθέσει σύντομη ερευνητική πρόταση για τη διπλωματική εργασία μάστερ. 

Στάδιο Γ. 4.000 με την κατάθεση της διπλωματικής εργασίας στην επιτροπή αξιολόγησης. Το στάδιο αυτό πρέπει να ολοκληρωθεί το αργότερο έως τα μέσα του  πέμπτου εξαμήνου σπουδών. Εάν η εργασία δεν κατατεθεί εγκαίρως, η τελευταία δόση της υποτροφίας ακυρώνεται

Η επιτροπή αξιολόγησης διατηρεί το δικαίωμα:

  • Να μην απονέμει υποτροφία ένα έτος, αν κριθεί ότι δεν υπήρξε υποψήφιος που πληροί τα απαιτούμενα κριτήρια.
  • Να μοιράσει την υποτροφία σε άνω του ενός ισάξιους υποψηφίους.
  • Να απονείμει την υποτροφία σε διαφορετικό υποψήφιο στο Στάδιο Β, μειωμένη κατά €3.000, αν κρίνει ότι η ακαδημαϊκή επίδοση ενός/ μίας υποτρόφου δεν διατηρήθηκε σε υψηλό επίπεδο το δεύτερο εξάμηνο, ή/και διότι έχουν υποβληθεί καλύτερες ερευνητικές προτάσεις από ισάξιους ή καλύτερους υποψηφίους. 

Κριτήρια επιλογής

Η επιλογή του εκάστοτε υποτρόφου θα γίνεται με βάση την αριστεία, όπως αυτή αποτυπώνεται στην ακαδημαϊκή του/της επίδοση:

Στάδιο Α. Ολοκλήρωση του ανώτατου αριθμού μαθημάτων του πρώτου εξαμήνου, με ελάχιστο μέσο όρο βαθμολογίας 7,5/10.

Στάδιο Β. Ολοκλήρωση του ανώτατου αριθμού μαθημάτων του πρώτου και του δεύτερου εξαμήνου, με ελάχιστο μέσο όρο βαθμολογίας 7,5/10, και αρτιότητα της ερευνητικής πρότασης.

Κατάθεση Αίτησης (στην αγγλική γλώσσα)

Η αίτηση πρέπει να περιλαμβάνει τα εξής:

Στάδιο Α (πρώτο εξάμηνο σπουδών). Αναλυτική βαθμολογία και έκθεση ενδιαφερόντων (έως 300 λέξεις).

Στάδιο Β (μετά το τέλος του δευτέρου εξαμήνου σπουδών). Αναλυτική βαθμολογία και ερευνητική πρόταση της διπλωματικής εργασίας (500 - 700 λέξεις συν βιβλιογραφία) όπου αναμένεται να τεκμηριώνεται η ερευνητική ιδέα και η μεθοδολογία εργασίας.

Ενδεικτικές Ημερομηνίες 

Στάδιο Α.                 Προκήρυξη: 15 Νοεμβρίου  - 31 Δεκεμβρίου

                              Απονομή: έως 15 Ιανουαρίου

Στάδιο Β.                 Κατάθεση Ερευνητικής Πρότασης/ Επαναπροκήρυξη: 30 Ιουνίου 

Στάδιο Γ.                 Κατάθεση Διπλωματικής Εργασίας (έως το τέλος Οκτωβρίου του πέμπτου εξαμήνου σπουδών)

 

Η υποβολή της αίτησης γίνεται μέσω email στην συντονίστρια του προγράμματος, Δρ Στέλλα Δεμέστιχα. Email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

 
 
Υπότροφοι Ιδρύματος Honor Frost
 
Μαρίνα Παπανικολοπούλου – Υποτροφία Honor Frost Foundation 2019 (£10,000)
 
Άντρη Ευριπίδου– Υποτροφία Honor Frost Foundation 2018 (£10,000)
 
Λίνα Μπιτσακάκη – Υποτροφία Honor Frost Foundation 2017 (£10,000)  
 
Άννα Δημητρίου – Υποτροφία Honor Frost Foundation 2016 (£10,000)  
 
Κωνσταντίνος Νικολάου - Υποτροφία Honor Frost Foundation 2015 (£5000)  
Λευκοθέα Παπακώστα - Υποτροφία Honor Frost Foundation 2015 (£5000)  
Μαγδαλένα Αουσιάγεβιτς - Υποτροφία Honor Frost Foundation 2015 (£5000)  

 

 Υποτροφίες από ίδια έσοδα του Πανεπιστημίου Κύπρου

Το Πανεπιστήμιο Κύπρου μπορεί να παραχωρεί αριθμό υποτροφιών από τα ίδια έσοδα του προς τους μεταπτυχιακούς φοιτητές επιπέδου μάστερ και διδακτορικού. Απαραίτητη προϋπόθεση για την παραχώρηση των υποτροφιών είναι η προκήρυξή τους.

Yπάρχουν δύο διαφορετικά πλαίσια παραχώρησης υποτροφιών σε φοιτητές μεταπτυχιακού επιπέδου:

  • Εσωτερικές Υποτροφίες Τμημάτων σε διδακτορικούς φοιτητές και φοιτητές μάστερ από τα έσοδα των μεταπτυχιακών τους διδάκτρων.

Αρκετά ακαδημαϊκά τμήματα του Πανεπιστημίου Κύπρου παραχωρούν υποτροφίες σε νέους φοιτητές που γίνονται δεκτοί στα προγράμματα σπουδών τους ή σε φοιτητές που φοιτούν ήδη σε πρόγραμμα σπουδών του ΠΚ και συνεχίζουν τη φοίτηση τους. Η υποτροφία χορηγείται για ένα ακαδημαϊκό έτος και μπορεί να είναι πλήρης (δίδακτρα και κατ' αποκοπή ποσό) ή μερική (δίδακτρα ή κατ' αποκοπή ποσό). Οι υποτροφίες παραχωρούνται με βάση την ακαδημαϊκή επίδοση και την οικονομική κατάσταση των φοιτητών και έχουν ως στόχο την προσέλκυση υψηλού επιπέδου φοιτητών στο Πανεπιστήμιο Κύπρου. Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν τις αιτήσεις τους συμπληρώνοντας το ειδικό Έντυπο Αίτησης για παραχώρηση υποτροφιών μετά από την προκήρυξη των υποτροφιών. Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

Πρόγραμμα Υποτροφιών “ΠΡΑΞΑΝΔΡΟΣ” σε Νεοεισερχόμενους Φοιτητές Μάστερ

  • Υποτροφίες σε Κύπριους απόδημους και σε πολίτες από χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Το Πανεπιστήμιο Κύπρου, μπορεί να προσφέρει υποτροφίες για μεταπτυχιακές σπουδές επιπέδου μάστερ και διδακτορικού οι οποίες απευθύνονται σε Κύπριους απόδημους και σε πολίτες από χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στόχος της παραχώρησης των υποτροφιών είναι η ανάπτυξη των σχέσεων του Πανεπιστημίου με την Ομογένεια και η προσέλκυση φοιτητών από άλλες χώρες. Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

 

 

Υποτροφίες του Ιδρύματος Λεβέντη

 

Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών Κύπρου προκηρύσσει τη χορήγηση αριθμού κρατικών υποτροφιών σε πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας ή/και πολίτες κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την πραγματοποίηση σπουδών διδακτορικού επιπέδου, στην Κύπρο ή στο εξωτερικό.Τελευταία μέρα παράδοσης αιτήσεων: 20/03/20, ώρα 14:00

Για περισσότερες πληροφορίες: 

http://www.cyscholarships.gov.cy/mof/ikyk/ikyk.nsf/All/D2EC233CD34ABB07C22585130046A7DA?OpenDocument

 

 

Άλλες ευκαιρίες χρηματοδότησης των σπουδών

 

ΝΕΟ: Δάνειο Μάστερ Erasmus +

Τα δάνεια για μεταπτυχιακές σπουδές Erasmus+ Master Degree Loans είναι δάνεια που παρέχονται με εγγύηση της ΕΕ και με ευνοϊκούς όρους αποπληρωμής, μέσω των οποίων μπορεί ένας φοιτητής να καλύψει τα έξοδα ενός μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών σε Χώρα του Προγράμματος Erasmus+. Σκοπός αυτών των δανείων είναι να στηρίζουν τους μεταπτυχιακούς φοιτητές και να τους προστατεύουν από πιθανές δυσκολίες κατά τη διάρκεια των σπουδών τους μέσω κοινωνικών διασφαλίσεων.

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ: http://www.ucy.ac.cy/graduateschool/el/erasmus-loan-guarantee

 

Χρηματοδότηση φοιτητών έναντι προσφοράς βοηθητικού έργου

Εκτός από τις υποτροφίες που προσφέρει το κράτος, το Πανεπιστήμιο Κύπρου μπορεί να χρηματοδοτήσει μεταπτυχιακό φοιτητή έναντι προσφοράς βοηθητικού έργου, για κάλυψη αναγκών του τμήματος στο οποίο ο εν λόγω φοιτητής φοιτά ή και άλλων τμημάτων.

Βοηθητικό έργο σημαίνει βοηθητικό διδακτικό έργο, διδασκαλία φροντιστηρίων, διδασκαλία ασκήσεων, επιτήρηση εργαστηρίων, διόρθωση γραπτών κ.λπ. Αυτό δεν περιλαμβάνει την επί μέρους προσωπική ερευνητική δραστηριότητα του φοιτητή ούτε την ατομική ερευνητική δραστηριότητα των μελών του διδακτικού και ερευνητικού προσωπικού. Οι μηνιαίες απολαβές, ανάλογα με το προσφερόμενο έργο, μπορεί να ανέλθουν στα €342 ή €683 για μέγιστη περίοδο δέκα μηνών.

Μεταπτυχιακοί φοιτητές που εργοδοτούνται από το Πανεπιστήμιο σε θέση μεταπτυχιακού συνεργάτη δικαιούνται πλήρη απαλλαγή από τα μεταπτυχιακά δίδακτρα για ολόκληρη τη διάρκεια του εξαμήνου φοίτησής τους. Φοιτητές που δεν κατέχουν θέση μεταπτυχιακού συνεργάτη κατά την ημερομηνία εγγραφής τους, αλλά εργοδοτούνται σε μεταγενέστερη χρονική στιγμή, ή η εργοδότησή τους τερματίζεται πριν από τη λήξη του εξαμήνου φοίτησής τους, δικαιούνται απαλλαγή από τα μεταπτυχιακά δίδακτρα κατά αναλογία των μηνών εργοδότησής τους στο Πανεπιστήμιο Κύπρου στη θέση του μεταπτυχιακού συνεργάτη. Εργοδότηση που αρχίζει ή τερματίζεται μέχρι και την 15η ημέρα του μηνός, θεωρείται ότι αρχίζει από την 1η ημέρα του ιδίου μηνός ή τερματίζεται την τελευταία ημέρα του ιδίου μηνός αντίστοιχα.