Αίτηση – Ζ’ Διαγωνισμός Εικαστικών Τεχνών Τηλέμαχος Κάνθος