Ανακοίνωση – Βραβεία «Βραβεία Κληροδοτήματος της Κοινωνικής Μέριμνας Αμμοχώστου»