Ε΄ Διαγωνισμός Εικαστικών Τεχνών Τηλέμαχος Κάνθος

Βραβεία «Κληροδοτήματος Κοινωνικής Μέριμνας Αμμοχώστου», Ακαδημαϊκό Έτος 2017/2018 – Ανακοίνωση
1 Νοεμβρίου, 2017
Επιστημονική Ημερίδα: ” Τα Οκτωβριανά στην Κύπρο και ο Χριστόδουλος Γαλατόπουλος” – Πρόσκληση
21 Οκτωβρίου, 2018
Βραβεία «Κληροδοτήματος Κοινωνικής Μέριμνας Αμμοχώστου», Ακαδημαϊκό Έτος 2017/2018 – Ανακοίνωση
1 Νοεμβρίου, 2017
Επιστημονική Ημερίδα: ” Τα Οκτωβριανά στην Κύπρο και ο Χριστόδουλος Γαλατόπουλος” – Πρόσκληση
21 Οκτωβρίου, 2018

Ε΄ Διαγωνισμός Εικαστικών Τεχνών Τηλέμαχος Κάνθος – Προκήρυξη – Όροι του Διαγωνισμού – Έντυπο συμμετοχής – Ανακοίνωση – Αποτελέσματα