Πέτρος Παπαπολυβίου Κοσμήτορας, Αναπληρωτής Καθηγητής
Ιουλία Χατζηπαναγιώτη-Sangmeister Αναπληρώτρια Κοσμήτορας, Καθηγήτρια