Δέσποινα Χαπούπη
Λειτουργός (Γενικά/Διοικητικά Θέματα)

Τηλ.: +357 22 89-4432
Τηλεομ.: +357 22 89-5062
Ηλ. Ταχ.: chapoupi.despoina@ucy.ac.cy

Στέφανος Κωστόπουλος
Ειδικός Επιστήμονας Υποστήριξης Έργου

Τηλ.: +357 22 89-2008
Ηλ. ταχ.: costopoullos.stefanos@ucy.ac.cy