Δέσποινα Χαπούπη
Λειτουργός (Γενικά/Διοικητικά Θέματα)

Τηλ.: +357 22 89-4432
Τηλεομ.: +357 22 89-5062
Ηλ. Ταχ.: [email protected]

Μαίρη Μανώλη
Βοηθός Βιβλιοθήκης
Τηλ.: +357 22 89-2008
Τηλ.: +357 22 89-2032
Ηλ. Ταχ.: [email protected]