Κοσμήτορας:
Καθηγητής Martin Hinterberger

Αναπληρωτής Κοσμήτορας:
Αναπληρωτής Καθηγητής Σπυρίδωνας Τζούνακας

Πρόεδρος Τμήματος Βυζαντινών και Νεοελληνικών Σπουδών:
Αναπληρωτής Καθηγητής Μαρίνος Πουργούρης

Εκπρόσωποι Τμήματος Βυζαντινών και Νεοελληνικών Σπουδών:
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Σταυρούλα Κωνσταντίνου
Επίκουρος Καθηγητής Ελευθέριος Παπαλεοντίου

Πρόεδρος Τμήματος Κλασικών Σπουδών και Φιλοσοφίας:
Καθηγητής Γεώργιος Ξενής

Εκπρόσωποι Τμήματος Κλασικών Σπουδών και Φιλοσοφίας:
Καθηγήτρια Άννα Παναγιώτου
Επίκουρος Καθηγητής Βασίλειος Λιβάνιος

Πρόεδρος Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας:
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Άγγελ Νικολάου-Κονναρή

Εκπρόσωποι Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας:
Επίκουρη Καθηγήτρια Νατάσσα Κωνσταντινίδου
Αναπληρωτής Καθηγητής Μιχάλης Ολύμπιος

Εκπρόσωποι Φοιτητών:
Χρυστάλλα Χριστοδούλου
Ελένη Σιαμπτάνη
Λουκία Μαρνέρου