Κοσμήτορας:
Αναπληρωτής Καθηγητής Πέτρος Παπαπολυβίου

Αναπληρώτρια Κοσμήτορας:

Καθηγήτρια Ιουλία Χατζηπαναγιώτη-Sangmeister

Πρόεδρος Τμήματος Βυζαντινών και Νεοελληνικών Σπουδών:

Καθηγήτρια Μαριλένα Καρυολαίμου

Εκπρόσωποι Τμήματος Βυζαντινών και Νεοελληνικών Σπουδών:

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Ειρήνη Παπαδάκη

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Αντωνία Γιαννούλη

Πρόεδρος Τμήματος Κλασικών Σπουδών και Φιλοσοφίας:
Καθηγητής Γεώργιος Ξενής

Εκπρόσωποι Τμήματος Κλασικών Σπουδών και Φιλοσοφίας:

Αναπληρωτής Καθηγητής Δημήτρης Πορτίδης
Επίκουρος Καθηγητής Χρίστος Κυριάκου

Πρόεδρος Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας:

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Στέλλα Δεμέστιχα

Εκπρόσωποι Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας:
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Ουρανία Κουκά
Επίκουρος Καθηγητής Δημήτρης Κοντογεώργης

Εκπρόσωποι Φοιτητών:
Ιωακείμ Ιωακείμ
Αντώνης Μιχαήλ
Χρίστος Τσέντας