ΤΙΤΛΟΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ
 
Ημερομηνία Ανάρτησης
 
 
05/09/2018
Παρακολούθηση Μαθημάτων Προπτυχιακού Επιπέδου για σκοπούς Διεύρυνσης ή και Εμβάθυνσης των Γνώσεων  ή Σκοπούς Αντιστοιχίας για Μέλη του Διοικητικού Προσωπικού του ΠΚ
05/09/2018
Κράτηση Θέσης Ελλαδιτών Νεοεισερχομένων Φοιτητών
 
05/09/2018
 
04/09/2018
 
03/09/2018
 
30/08/2018
 
30/08/2018
 
28/08/2018
 
27/08/2018
Πρόγραμμα Εγγραφών Προπτυχιακών Φοιτητών σε Μαθήματα
08/08/2018
 
 
08/08/2018
 
 03/08/2018
 
20/07/2018
 
09/07/2018
Πληροφορίες που αφορούν Νέους Προπτυχιακούς Φοιτητές
 
02/07/2018
 
08/06/2018
23/05/2018
Ανακοίνωση τυχερών φοιτητών της έρευνας μέτρησης του βαθμού ικανοποίησης από τις παρεχόμενες διοικητικές  υπηρεσίες 2018 27/04/2018
Αποτελέσματα Οικονομικού Βοηθήματος Σωματείου Ευημερίας Φοιτητών 02/03/2018
22/11/2017
19/09/2017
 05/09/2017
01/09/2017
30/08/2017
25/08/2017
25/08/2017
04/08/2017
31/07/2017
 
17/05/2017
Ανευρεθέντα Αντικείμενα στην ΥΣΦΜ 11/03/2016