Αγαπητοί/τές φίλοι/φίλες,

Αγαπητές φοιτήτριες / Αγαπητοί φοιτητές,

Η Υπηρεσία Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας (ΥΣΦΜ) προσφέρει ένα ευρύ και πολυσύνθετο έργο προς την Πανεπιστημιακή Κοινότητα και την Κοινωνία. Συγκεκριμένα, είναι η αρμόδια Υπηρεσία η οποία προσφέρει βασικές υπηρεσίες στους φοιτητές σε θέματα σπουδών, προσωπικής και επαγγελματικής καθοδήγησης, κοινωνικής στήριξης, στέγασης και φοιτητικών δραστηριοτήτων.

Η ΥΣΦΜ παρέχει πληροφορίες για την πολιτική εισδοχής στο Πανεπιστήμιο Κύπρου, τις εισαγωγικές εξετάσεις, τα προγράμματα σπουδών, ετοιμάζει ωρολόγια προγράμματα, προγράμματα εξετάσεων, εκδίδει πιστοποιητικά σπουδών, αναλυτικές βαθμολογίες κ.α., ενώ έχει την ευθύνη της πραγματοποίησης των ηλεκτρονικών εγγράφων στα μαθήματα όλων των φοιτητών του Πανεπιστημίου (προπτυχιακών και μεταπτυχιακών). Συμβάλλει επίσης, στη διοργάνωση των Τελετών Αποφοιτήσεων των προπτυχιακών φοιτητών.

Η Υπηρεσία προσφέρει εμπιστευτικές συμβουλευτικές υπηρεσίες και βοήθεια για προβλήματα προσωπικής, ακαδημαϊκής και οικονομικής φύσης καθώς και για θέματα ευημερίας. Επίσης, βοηθά τους φοιτητές στην ανάπτυξη ομαδικών δραστηριοτήτων και παρέχει ενημέρωση και βοήθεια σε θέματα που αφορούν τη ζωή τους στο Πανεπιστήμιο, όπως η στέγαση, η σίτιση οι υποτροφίες και τα οικονομικά βοηθήματα. Τέλος, καθοδηγά τους φοιτητές στον προγραμματισμό της σταδιοδρομίας τους και στην ένταξή τους στην αγορά εργασίας.

Αποστολή της ΥΣΦΜ είναι η ενεργή  συμβολή στη δημιουργία κατάλληλου περιβάλλοντος με ίσες ευκαιρίες για δημιουργική μάθηση, ακαδημαϊκή επιτυχία, προσωπική, κοινωνική ευημερία και ανάπτυξη των προπτυχιακών φοιτητών του Πανεπιστημίου Κύπρου, προς υλοποίηση του στρατηγικού σχεδιασμού του Πανεπιστημίου 2016-2025.

 
 
 

Αγαπητοί/τές φίλοι/φίλες,

Αγαπητές φοιτήτριες / Αγαπητοί φοιτητές,

Εκ μέρους της Υπηρεσίας Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας (YΣΦM), σας καλωσορίζω στο ξεκίνημα ή τη συνέχεια των σπουδών σας!

 ...περισσότερα