Εκτύπωση
 
Ευκαιρίες Συμμετοχής σε Ευρωπαϊκά Προγράμματα
 
Αγαπητές φοιτήτριες, φοιτητές,

EUProgrammeΗ Υπηρεσία Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας στο πλαίσιο της προσπάθειας για αναβάθμιση των υπηρεσιών της, θα σας ενημερώνει για διάφορα Ευρωπαϊκά Προγράμματα στην Κύπρο αλλά και στο εξωτερικό καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς.

Τα προγράμματα αυτά μπορεί να είναι: εκπαιδευτικά σεμινάρια, ανταλλαγές νέων σε ευρωπαϊκό επίπεδο, προγράμματα εθελοντικής υπηρεσίας στο εξωτερικό, πρωτοβουλίες νέων σε εθνικό αλλά και διεθνές επίπεδο.
 
Η Υπηρεσία μας ενθαρρύνει τη συμμετοχή σας σε τέτοιου είδους προγράμματα, καθώς τα οφέλη είναι πολλαπλά για εσάς!

Θα δραστηριοποιηθείτε σε τοπικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Θα μεταφέρετε τις γνώσεις και τις εμπειρίες που θα αποκομίσετε από τη συμμετοχή σας, ενδυναμώνοντας με αυτό τον τρόπο την ανάγκη για εθελοντική δράση αλλά και επαγγελματική κατάρτιση.
 
Χρήσιμες Συνδέσεις
 
  1. EURODESK Brussels Link Bulletin: Μάρτιος 2014
  2. SALTO YOUTH - The European Training Calendar
  3. Ευρωπαϊκό Γραφείο Κύπρου