Κάθε εξάμηνο, η Κυπριακή Κυβέρνηση προσφέρει κουπόνια σίτισης σε όλους τους Έλληνες υπηκόους ή Έλληνες της Διασποράς ανεξάρτητα από τον τρόπο εισαγωγής τους στο Πανεπιστήμιο Κύπρου, νοουμένου ότι οι οικογένειες τους διαμένουν στο εξωτερικό και δεν τους έχει δοθεί υποτροφία από την Κυπριακή Κυβέρνηση. Οι Ελλαδίτες φοιτητές οι οποίοι πληρούν τις προϋποθέσεις που ορίζονται από το νόμο, δικαιούνται δωρεάν σίτιση για όσο διάστημα διαρκούν οι σπουδές τους.
 
Αφού βεβαιωθείτε ότι έχετε εκδώσει φοιτητική ταυτότητα και έχετε εγγραφεί στα μαθήματα, παρακαλώ πατήστε εδώ για να δείτε τα έγγραφα που θα πρέπει να υποβάλετε καθώς και τον τρόπο χρήσης των κουπονιών σίτισης.
 
Για να υποβάλετε τα έγγραφα σας πατήστε εδώ.  Για λόγους πιο γρήγορης επεξεργασίας των αιτημάτων σας, παρακαλώ όπως υποβάλλετε τα έγγραφα σας μόνο ΜΙΑ ΦΟΡΑ, εκτός αν λάβετε μήνυμα ότι το αίτημα σας έχει απορριφθεί.