ΝΕΑ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ - ΤΡΙΤΗ 6 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2022
 
 
Κάθε εξάμηνο, η Κυπριακή Κυβέρνηση προσφέρει κουπόνια σίτισης σε όλους τους Έλληνες υπηκόους ή Έλληνες της Διασποράς ανεξάρτητα από τον τρόπο εισαγωγής τους στο Πανεπιστήμιο Κύπρου, νοουμένου ότι οι οικογένειες τους διαμένουν στο εξωτερικό και δεν τους έχει δοθεί υποτροφία από την Κυπριακή Κυβέρνηση. Οι Ελλαδίτες φοιτητές οι οποίοι πληρούν τις προϋποθέσεις που ορίζονται από το νόμο, δικαιούνται δωρεάν σίτιση για όσο διάστημα διαρκούν οι σπουδές τους.
 
1. Ημερομηνίες πίστωσης και χρήσης των  κουπονιών σίτισης
 
Η πίστωση των κουπονιών σίτισης στη φοιτητική σας ταυτότητα, θα πραγματοποιείται από την ΤΡΙΤΗ 6 Σεπτεμβρίου μέχρι και την Παρασκευή 30 Σεπτεμβρίου 2022. Το συνολικό ποσό που θα πιστωθεί για το Χειμερινό Εξάμηνο 2022-2023 θα ανέρχεται στα €553 και αντιστοιχεί σε €7,00 ημερησίως για κάθε εργάσιμη μέρα από τις 5 Σεπτεμβρίου μέχρι και τις 23 Δεκεμβρίου 2022. Κατά τη διάρκεια των συναλλαγών σας στα σημεία πώλησης δεν μπορείτε να πραγματοποιήσετε αγορές πέραν των €30,00 ημερησίως.

Σημειώνεται ότι, το ποσό που θα πιστωθεί στη φοιτητική ταυτότητα των δικαιούχων μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο για αγορά φαγητού και ποτού (μη αλκοολούχων).

Τελευταία ημερομηνία χρήσης του ηλεκτρονικών κουπονιών σίτισης για αγορές από τα καφεστιατόρια θα είναι η 23η Δεκεμβρίου 2022.

Σε περίπτωση που υποβάλετε τα απαραίτητα έγγραφα για πίστωση των κουπονιών σίτισης μετά τα μεσάνυκτά της 30ης Σεπτεμβρίου 2022, θα σας αφαιρείται το ποσό των €7,00 ευρώ ημερησίως για κάθε μέρα που έχει περάσει από την αρχή του εξαμήνου (δηλαδή από τις 5 Σεπτεμβρίου 2022).

2. Διαδικασία υποβολής στοιχείων για ενεργοποίηση κουπονιών σίτισης στην πανεπιστημιακή κάρτα

Αφού έχετε εγγραφεί στα μαθήματα και έχετε παραλάβει τη φοιτητική σας ταυτότητα, θα μπορείτε να υποβάλετε ηλεκτρονικά τα πιο κάτω έγγραφα για ενεργοποίηση των ηλεκτρονικών κουπονιών σίτισης:
2.1 Ελληνική πολιτική ταυτότητα (και από τις δύο πλευρές)
2.2 Λογαριασμό ηλεκτρικού ρεύματος για οποιοδήποτε μήνα του 2022. Σύμφωνα με τον κανονισμό του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας οι γονείς του φοιτητή πρέπει να διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα. Ως εκ τούτου, ο φοιτητής θα πρέπει να μας παραδώσει πρόσφατο λογαριασμό ηλεκτρικού ρεύματος ο οποίος να αφορά τη μόνιμη κατοικία των γονέων του στην Ελλάδα. Οι φοιτητές οι οποίοι έχουν συμπληρώσει το 28ο έτος της ηλικίας τους, παρακαλούμε όπως ο λογαριασμός να είναι στο όνομα τους.
Σε περίπτωση που ΔΕΝ μπορεί να εξασφαλιστεί λογαριασμός ηλεκτρικού ρεύματος στην Ελλάδα, ο φοιτητής μπορεί να μας παραδώσει πρόσφατη βεβαίωση μόνιμης διαμονής (στην Ελλάδα) για τον έναν εκ των δύο γονέων, ενώ σε περιπτώσεις φοιτητών  που έχουν συμπληρώσει το 28ο έτος της ηλικίας τους η βεβαίωση μόνιμης διαμονής (στην Ελλάδα) θα πρέπει να αφορά τους ίδιους και όχι τους γονείς τους.
Σημειώνουμε ότι λογαριασμοί τηλεφώνου, νερού κτλ δεν γίνονται αποδεκτοί.
 
3. Εισαγωγή στο σύστημα ηλεκτρονικής αίτησης για εγγραφή στο σύστημα ηλεκτρονικών κουπονιών σίτισης για Ελλαδίτες φοιτητές και Έλληνες της Διασποράς

Ακολουθώντας τον σύνδεσμο https://www.sitisi.ucy.ac.cy/ ανοίγει η φόρμα εγγραφής.
3.1 Συμπληρώστε:
• τον Κωδικό Χρήστη (το ίδιο με αυτό που χρησιμοποιείτε για την είσοδο σας σε όλα τα συστήματα του Πανεπιστημίου Κύπρου πχ. banner, email κ.α.)
• τον αριθμό Πολιτικής Ταυτότητας (ΔΕΝ έχει σημασία να είναι Ελληνικά ή Αγγλικά τα πρώτα δύο γράμματα)
3.2 Δηλώστε τον αριθμό του κινητού σας τηλεφώνου με τον σωστό κωδικό χώρας (για σκοπούς επικοινωνίας σε περίπτωση που χρειαστεί).
3.3 Δηλώστε ότι τα στοιχεία είναι ορθά και ενημερωθείτε για τα δικαιώματά σας σύμφωνα με το Νομοθετικό πλαίσιο για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, (Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 και Ν. 125(Ι)/2018).
3.4 Πατήστε «Υποβολή»

Σε περίπτωση που:
I. δεν είστε εγγεγραμμένοι σε μαθήματα του ΠΚ
II. δεν έχετε πανεπιστημιακή κάρτα
III. η κάρτα σας είναι ληγμένη
IV. δεν είναι σωστά δηλωμένη η εθνικότητά σας ως ελληνική επικοινωνήστε με τα τηλέφωνα που αναγράφονται στις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη σας.

Αν τα στοιχεία σας είναι ορθά, θα σας ζητηθεί να ανεβάσετε 3 αρχεία:
i. Αντίγραφο της μπροστινής όψης της ταυτότητας σας
ii. Αντίγραφο της πίσω όψης της ταυτότητας σας
iii. Αντίγραφο ηλεκτρικού ρεύματος ή πιστοποιητικό μόνιμης διαμονής στην Ελλάδα. Παρακαλώ όπως επισυνάψετε τα σωστά έγγραφα όπως αναγράφονται στο σημείο 2.1 και 2.2.

Πατώντας υποβολή, η αίτησή σας διαβιβάζεται στην αρμόδια υπηρεσία του ΠΚ, για τον τελικό έλεγχο.
i. Όταν όλα τα στοιχεία είναι ορθά και πληρούν τα κριτήρια, γίνεται ενεργοποίηση των ηλεκτρονικών κουπονιών σίτισης στην πανεπιστημιακή σας κάρτα.
ii. Η αίτηση σας πιθανόν να απορριφθεί για λόγο που θα ενημερωθείτε.
Και στις δύο πιο πάνω περιπτώσεις (έγκριση ή απόρριψη) ενημερώνεστε στο πανεπιστημιακό σας email. Παρακαλώ όπως ελέγχετε και στην ανεπιθύμητη αλληλογραφία.
 
Παρακαλούνται όλοι οι δικαιούχοι φοιτητές δωρεάν σίτισης (κουπόνια σίτισης) όπως βεβαιωθούν μέσω του Γραφείου Εξυπηρέτησης της Υπηρεσίας Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας ότι η εθνικότητα τους είναι δηλωμένη ως Ελληνική. Σε αντίθετη περίπτωση, άτομα που έχουν δηλωμένη Εθνικότητα άλλη εκτός της Ελληνικής, το σύστημα δεν θα τους αναγνωρίζει ως δικαιούχους, με αποτέλεσμα την καθυστέρηση της ενεργοποίησης της κάρτας τους μέχρι να δηλωθεί η σωστή τους εθνικότητα. Επίσης, θα πρέπει να βεβαιωθούν ότι η ταυτότητα που έχουν δηλώσει στην Φοιτητική Μέριμνα κατά την εισδοχή τους στο Πανεπιστήμιο Κύπρου είναι Ελληνική και όχι Κυπριακή ή οποιαδήποτε άλλη (ισχύει για όσους έχουν διπλή υπηκοότητα). Σε αντίθετη περίπτωση, όπως αναφέρθηκε και πιο πάνω, το σύστημα δεν θα τους αναγνωρίζει ως δικαιούχους.

4. Τρόποι και σημεία χρήσης της κάρτας σίτισης

Όταν λάβετε email ότι η κάρτα σας έχει ενεργοποιηθεί, μπορείτε να την χρησιμοποιήσετε στα καφεστιατόρια της Πανεπιστημιούπολης, Κτίρια Καλλιπόλεως, Ζορπά Αγίου Αντωνίου, Ζορπά Αγλαντζιάς και Ζορπά στα Λατσιά. Στο ταμείο θα παρουσιάσετε την κάρτα σας και θα σας ζητηθεί να εισάγετε έναν τετραψήφιο μυστικό αριθμό (βλέπε σημείο 5. Κωδικοί Κάρτας). Αφού εισάγετε τον μυστικό αριθμό η συναλλαγή σας έχει ολοκληρωθεί.

5. Μυστικός Αριθμός PIN

Με την ενεργοποίηση της κάρτας σας, θα πρέπει να γνωρίζετε ότι ο μυστικός σας αριθμός PIN είναι 0000 (τέσσερα μηδενικά). Για λόγους ασφαλείας, η αλλαγή του PIN (βλ. εικόνα 4) πρέπει να γίνει άμεσα από τον κάθε φοιτητή, μετά την πίστωση του ποσού σίτισης στην κάρτα.  Η αλλαγή του PIN μπορεί να γίνει μέσω της ιστοσελίδας https://ucard.ucy.ac.cy:8443 και είναι προσβάσιμη ΜΟΝΟ εντός του Πανεπιστημίου ή με χρήση της υπηρεσίας VPN για πρόσβαση εκτός του δικτύου του Πανεπιστημίου.
 
6. Παρακολούθηση συναλλαγών και αλλαγής μυστικού αριθμού PIN

Σας δίνεται η δυνατότητα παρακολούθησης των υπολοίπων σας από την ιστοσελίδα https://ucard.ucy.ac.cy:8443 . Την ιστοσελίδα αυτή μπορείτε να την παρακολουθείτε και από το κινητό σας, μέσω οποιουδήποτε browser, ο οποίος αυτόματα θα προσαρμόζεται στο μέγεθος του δικού σας κινητού. Από εδώ μπορείτε να ενημερωθείτε για το υπόλοιπο σας, πόσες και ποιες συναλλαγές έχετε διενεργήσει, από ποιο σημείο πώλησης τις είχατε διενεργήσει καθώς και τη μέρα και ώρα της συναλλαγής (βλ. εικόνες 2 και 3).
Για την εισαγωγή σας στην ιστοσελίδα αυτή πρέπει να χρησιμοποιείτε τα συνθηματικά που χρησιμοποιείτε για όλες τις άλλες υπηρεσίες του Πανεπιστημίου (πχ. email). Για λόγους ασφαλείας, η σελίδα αυτή μπορεί να είναι προσβάσιμη μόνο εντός Πανεπιστημίου ή με χρήση της υπηρεσίας VPN για πρόσβαση εκτός του δικτύου του Πανεπιστημίου.
 
 ucard 2
 
 
ucard 3
 
ucard 4
Μέσω της ιστοσελίδας αυτής έχετε τη δυνατότητα να αλλάξετε τον τετραψήφιο μυστικό σας αριθμό PIN ακολουθώντας τη διαδικασία που φαίνεται στην εικόνα 4. Σε περίπτωση που ξεχάσατε το PIN σας παρακαλώ επικοινωνήστε με το Γραφείο Φοιτητικής Ζωής μέσω email στο Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
ucard 5
Για να υποβάλετε την αίτηση σας πατήστε εδώ.
Για λόγους πιο γρήγορης επεξεργασίας των αιτημάτων σας, παρακαλώ όπως υποβάλλετε τα έγγραφα σας μόνο ΜΙΑ ΦΟΡΑ, εκτός αν λάβετε μήνυμα ότι το αίτημα σας έχει απορριφθεί. Παρακαλούμε όπως ελέγχετε την αλληλογραφία σας (inbox) ακόμα και την ανεπιθύμητη (junk/spam) για να βεβαιωθείτε ότι έχετε λάβει email ενεργοποίησης της κάρτας σίτισης ή ότι η αίτηση σας έχει απορριφθεί και πρέπει να την υποβάλετε ξανά με τα ορθά πιστοποιητικά.