Εκτύπωση
                                                                                                                                                 
                                                                                                             

Σύστημα Σπουδών

 DSC1073

            Std supportx
 
Δίδακτρα
Εγγραφές σε μαθήματα
Σύστημα Βαθμολογίας
Βελτίωση Βαθμού
Ανολοκλήρωτος / Ασυμπλήρωτος Bαθμός
Αντικατάσταση Μαθήματος
Απαλλαγή από Ξένη Γλώσσα
Αναστολή - Διακοπή φοίτησης
Διαγραφές 
Πιστοποιητικά/Βεβαιώσεις Φοίτησης
Δευτερεύον Πρόγραμμα Σπουδών
Παραχώρηση Αναστολής απο Στρατιωτική Άσκηση λόγω Εξετάσεων
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Σύστημα Σπουδών
 
Tα προπτυχιακά προγράμματα σπουδών του Πανεπιστημίου Kύπρου βασίζονται στο Ευρωπαϊκό Σύστημα Μεταφοράς και Συσσώρευσης Πιστωτικών Μονάδων ECTS. Για την απόκτηση πτυχίου απαιτείται η συμπλήρωση 240 τουλάχιστον ECTS, ανάλογα με το τι ορίζεται στο σχετικό Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών του κάθε Τμήματος. Στα 240 ECTS περιλαμβάνονται τρία ή περισσότερα μαθήματα ελεύθερης επιλογής, εκτός της κύριας ειδικότητας, τα οποία οι φοιτητές πρέπει να επιλέξουν από ή τρεις τουλάχιστον διαφορετικές σχολές του Πανεπιστημίου, ανάλογα με τις απαιτήσεις του κάθε Τμήματος. Επίσης, ένα προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών περιλαμβάνει δύο έως τρία μαθήματα για την εκμάθηση μίας ξένης γλώσσας. H επίδοση των φοιτητών στα μαθήματα της ξένης γλώσσας συνυπολογίζεται στο γενικό βαθμό. Κάθε ακαδημαϊκό έτος αποτελείται από δύο εξάμηνα και ο αναμενόμενος χρόνος συμπλήρωσης του κύκλου σπουδών είναι οκτώ εξάμηνα. Η διάρκεια των σπουδών μπορεί να παραταθεί μέχρι τα δώδεκα εξάμηνα. Συμπληρωματικά μαθήματα προσφέρονται και κατά τη διάρκεια του θερινού εξαμήνου. Η παρακολούθηση των μαθημάτων είναι υποχρεωτική και συνεχής. Oι επίσημες γλώσσες διδασκαλίας του Πανεπιστημίου είναι η Eλληνική και η Tουρκική (οι επίσημες γλώσσες του Συντάγματος της Kυπριακής Δημοκρατίας). Στο Τμήμα Αγγλικών Σπουδών, το Τμήμα Γαλλικών Σπουδών και Σύγχρονων Γλωσσών και το Τμήμα Τουρκικών και Μεσανατολικών Σπουδών η διδασκαλία γίνεται στην Αγγλική, Γαλλική και Τουρκική γλώσσα αντίστοιχα.
 
Kάθε χρόνο εισάγονται στο Πανεπιστήμιο Kύπρου 1.500 περίπου προπτυχιακοί φοιτητές. Σήμερα φοιτούν γύρω στους 5.300 προπτυχιακούς φοιτητές.
 
Δίδακτρα
 
Tα δίδακτρα για κάθε Κύπριο φοιτητή ή φοιτητή που προέρχεται από κράτος-μέλος της ΕΕ ανέρχονται σε €1.709 ανά εξάμηνο και καταβάλλονται από την Kυπριακή Δημοκρατία. Tα δίδακτρα για φοιτητές που δεν είναι πολίτες της Δημοκρατίας ή κράτους-μέλους της ΕΕ ανέρχονται στα €3.417 ανά εξάμηνο.
 
Εγγραφές/Αλλαγές σε Μαθήματα
 • Εγγραφές: Οι εγγραφές στα μαθήματα διεξάγονται την εβδομάδα πριν από την έναρξη μαθημάτων κάθε εξαμήνου.
 • Πρόσθεση/Αφαίρεση μαθήματος: O φοιτητής έχει τη δυνατότητα να προσθέσει ή να αφαιρέσει μαθήματα την δεύτερη εβδομάδα του εξαμήνου. Κατά την τρίτη εβδομάδα, μπορεί μόνο να αφαιρέσει μαθήματα συμπληρώνοντας σχετικό έντυπο, που υποβάλλεται στα γραφεία της Υ.Σ.Φ.Μ.

Σύστημα Βαθμολογίας/Δελτία Αναλυτικής Βαθμολογίας

Tο σύστημα βαθμολογίας των μαθημάτων είναι αριθμητικό, από 0 μέχρι 10, ανά 1/2 της μονάδας. Kατώτατο όριο επιτυχίας είναι ο βαθμός 5. O τελικός βαθμός, ο οποίος είναι ο Σταθμικός Mέσος Όρος (Σ.M.O.) της βαθμολογίας όλων των μαθημάτων, αναγράφεται στο πτυχίο και συνοδεύεται με το χαρακτηρισμό «Άριστα με Διάκριση» (9,5 - 10), «Άριστα» (8,5 - 9,49), «Λίαν Kαλώς» (6,5-8,49) ,«Kαλώς» (5,5-6,49) και Ικανοποιητικά (5 - 5,49). Σταθμικός Mέσος Όρος είναι ο μέσος όρος που λαμβάνει υπόψη τις πιστωτικές μονάδες (π.μ.), δηλ. ο βαθμός κάθε μαθήματος πολλαπλασιάζεται με τον αριθμό των π.μ. του μαθήματος και το άθροισμα των γινομένων διαιρείται με το συνολικό αριθμό των π.μ. Για τον υπολογισμό του τελικού Σ.Μ.Ο., λαμβάνονται υπόψη μόνο τα μαθήματα που βαθμολογήθηκαν με βαθμό 5 και άνω. H απονομή βαθμολογίας είναι αποκλειστικό δικαίωμα του διδάσκοντος. Aλλαγή βαθμού από το διδάσκοντα είναι δυνατή μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις και μόνο με γραπτή έγκριση του Προέδρου του Tμήματος και του Kοσμήτορα.
 
Βελτίωση Βαθμού
 
Βελτίωση βαθμού σε μάθημα το οποίο έχει επιτύχει ο φοιτητής (δηλ. βαθμολογία άνω του 5.0) μπορεί να γίνει μόνο επαναλαμβάνοντας το ίδιο μάθημα. Η βαθμολογία, η οποία θα υπολογίζεται στο Σταθμικό Μέσο Όρο, είναι αυτή που θα εξασφαλίσει τη δεύτερη φορά, ανεξάρτητα αν είναι χαμηλότερη από την πρώτη βαθμολογία. Στην περίπτωση που είχε επιτύχει την πρώτη φορά, ενώ τη δεύτερη απέτυχε, θα υπολογίζεται η βαθμολογία 5.0.
 
Ανολοκλήρωτος/Ασυμπλήρωτος Bαθμός
 
Aνολοκλήρωτος βαθμός δίνεται μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις (π.χ. τεκμηριωμένοι ιατρικοί ή προσωπικοί λόγοι). H διαδικασία βαθμολόγησης ανολοκλήρωτου μαθήματος είναι: Συμπληρώνεται έντυπο από το διδάσκοντα και το διδασκόμενο, το οποίο κατατίθεται στο Συμβούλιο του τμήματος και στην Yπηρεσία Σπουδών και Φοιτητικής Mέριμνας με την έγκριση του προέδρου του τμήματος.
Προβλέπεται ημερομηνία ολοκλήρωσης των απαιτήσεων του μαθήματος, η οποία δεν μπορεί να είναι μετά το τέλος του επόμενου εξαμήνου. Aν δεν κατατεθεί βαθμός μέχρι την καθορισμένη ημερομηνία, τότε ο βαθμός μετατρέπεται αυτόματα σε μηδέν. Σε περίπτωση που θα αντιμετωπίσεις τέτοιο πρόβλημα, μη διστάσεις να το συζητήσεις με το διδάσκοντα του μαθήματος. Οι τελικές βαθμολογίες κάθε εξαμήνου αποστέλλονται ταχυδρομικώς στον κάθε φοιτητή. Η αναλυτική βαθμολογία όλων των μαθημάτων, καθώς και τυχόν αποτυχίες, αποχωρήσεις ή απαλλαγές από μάθημα, αναγράφονται στο τελικό δελτίο αναλυτικής βαθμολογίας. Μπορείς να ζητήσεις το δελτίο αναλυτικής βαθμολογίας σου από το Γραφείο Εξυπηρέτησης της ΥΣΦΜ ή από την ιστοσελίδα της ΥΣΦΜ, με τη συμπλήρωση σχετικού εντύπου/αίτησης και την κατάθεσή του στο Γραφείο Εξυπηρέτησης/Πληροφοριών.
 
Αντικατάσταση Μαθήματος
 
Ο φοιτητής μπορεί να αντικαταστήσει ένα επιλεγόμενο μάθημα με κάποιο άλλο, μόνο όταν έχει αποτύχει στο μάθημα αυτό (δηλ. η βαθμολογία του να είναι κάτω από 5.0). Η βαθμολογία του φοιτητή θα υπολογίζεται στο Σταθμικό Μέσο Όρο (ΣΜΟ) μέχρι να εξασφαλίσει βαθμολογία στο δεύτερο και να αντικατασταθεί το μάθημα. Για να καταχωρηθεί η αντικατάσταση στην κατάσταση αναλυτικής βαθμολογίας του φοιτητή, ο φοιτητής θα πρέπει να ενημερώσει το τμήμα του και, στη συνέχεια, το τμήμα με επιστολή να ενημερώσει την Υπηρεσία Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας, για να καταχωρήσει την αντικατάσταση.

Απαλλαγή από Ξένη Γλώσσα

Ένα προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών περιλαμβάνει δύο ή τρία επίπεδα για την εκμάθηση μιας ξένης γλώσσας. Φοιτητές που έχουν επιτύχει σε οποιεσδήποτε από τις εξετάσεις ξένης γλώσσας που αναφέρονται στον πιο κάτω κατάλογο, μπορούν να πάρουν απαλλαγή από ένα μέχρι και τρία επίπεδα μόνο μιας γλώσσας που θα επιλέξουν *, προσκομίζοντας τα διπλώματα που κατέχουν στην Υπηρεσία Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας. Απαλλαγή γλώσσας δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τα μαθήματα ελεύθερης επιλογής. Η απαλλαγή γλώσσας καταγράφεται στο τελικό δελτίο αναλυτικής βαθμολογίας και ο φοιτητής απαλλάσσεται από την παρακολούθηση του μαθήματος.

 Πολιτική Παραχώρησης Απαλλαγών απο Ξένη Γλώσσα  - Κέντρο Γλωσσών
 
*Εξαιρούνται τα Τμήματα στα οποία απαιτείται και δεύτερη υποχρεωτική ξένη γλώσσα.
 

Αναστολή -Διακοπή Φοίτησης

 
ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΦΟΙΤΗΣΗΣ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ
 
Οποιοσδήποτε φοιτητής δύναται να υποβάλει αίτηση για αναστολή της φοίτησής του, για ένα ή δύο εξάμηνο φοίτησης. Η συνολική χρονική περίοδος αναστολής φοίτησης δεν μπορεί να υπερβαίνει τα δύο εξάμηνα φοίτησης. Αίτηση για αναστολή φοίτησης, τεκμηριωμένη και συνοδευόμενη από όλα τα δικαιολογητικά, υποβάλλεται στο Συμβούλιο του Τμήματος, πριν την έναρξη της αιτούμενης περιόδου. Το Συμβούλιο του Τμήματος εξετάζει την αίτηση και αποφασίζει με απλή πλειοψηφία, κατά πόσον θα την εγκρίνει η όχι. Ο Πρόεδρος του Τμήματος ενημερώνει γραπτώς το φοιτητή για την απόφαση του Συμβουλίου του Τμήματος. Η απόφαση κοινοποιείται στον Προϊστάμενο της ΥΣΦΜ. Η διαδικασία παραχώρησης αναστολής φοίτησης θα πρέπει να ολοκληρώνεται μέχρι το τέλος της πρώτης εβδομάδας των μαθημάτων, ώστε οι φοιτητές να μη δεσμεύουν θέσεις στα μαθήματα και η Υπηρεσία Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας να ενημερώνεται έγκαιρα για να αφαιρούνται τα μαθήματα από τους φοιτητές πριν από την εβδομάδα των προσθέσεων/αφαιρέσεων μαθημάτων.
 
Εξάμηνο κατά το οποίο ο φοιτητής έχει αναστείλει τις σπουδές του δεν συνυπολογίζεται ως χρόνος φοίτησης του φοιτητή.
 
ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΔΙΑΚΟΠΗ ΦΟΙΤΗΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ
 
Προσωρινή Διακοπή Φοίτησης μπορεί να αιτηθεί φοιτητής κατά τη διάρκεια του εξαμήνου όταν συντρέχουν σοβαροί ιατρικοί λόγοι. Ο φοιτητής καταθέτει αίτηση στο Τμήμα με κοινοποίηση στην ΥΣΦΜ, η οποία την προωθεί στο Ιατροσυμβούλιο του Πανεπιστημίου. Η Σύγκλητος εξουσιοδοτεί τριμελή επιτροπή με τον Προϊστάμενο της Υπηρεσίας Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας για εξέταση των αιτημάτων. Η διακοπή φοίτησης μπορεί να γίνει μέχρι 2 εξάμηνα και μετά επανεξετάζεται. Εξάμηνο κατά το οποίο ο φοιτητής έχει διακόψει τις σπουδές του δεν συνυπολογίζεται ως χρόνος φοίτησης του φοιτητή.
 
ΜΗΤΡΟΤΗΤΑ – ΠΑΤΡΟΤΗΤΑ

Άδεια μητρότητας ή πατρότητας, μπορεί να αιτηθεί φοιτητής μέχρι ένα χρόνο για μητέρες και ένα εξάμηνο για πατέρες, και δε θα προσμετρείται στα έξι χρόνια προπτυχιακής φοίτησης. Η αίτηση γίνεται απευθείας στο Τμήμα, το οποίο αποστέλλει στην ΥΣΦΜ (περίπου στον έκτο μήνα εγκυμοσύνης) την αίτηση του φοιτητή/φοιτήτριας μαζί με το ιατρικό πιστοποιητικό που να δηλώνει την πιθανή ημερομηνία τοκετού.
 
 
Διαγραφή Φοιτητών
 
Σύμφωνα με τους Κανόνες Φοίτησης, οι φοιτητές διαγράφονται από το Μητρώο Φοιτητών για τους εξής λόγους:
 • Φοιτητής διαγράφεται από το Μητρώο Φοιτητών, όταν δεν δύναται να ολοκληρώσει τις απαιτήσεις του προγράμματος σπουδών του στο μέγιστο επιτρεπτό χρονικό διάστημα, χωρίς να χρειαστεί να υπερβεί το μέγιστο επιτρεπτό διδακτικό φόρτο (42 πμ) ενός ακαδημαϊκού εξαμήνου, για ένα ή και περισσότερα από τα εναπομείναντα για αυτόν εξάμηνα.
           Αυτοδίκαιος Τερματισμός
 • Η φοίτηση προπτυχιακού φοιτητή τερματίζεται αυτοδικαίως:
 • μόλις ο φοιτητής συμπληρώσει συνολικά δώδεκα εξάμηνα φοίτησης (εξαιρουμένων των εξαμήνων αναστολής) και δεν έχει ικανοποιήσει πλήρως τις απαιτήσεις του προγράμματος σπουδών το οποίο παρακολουθεί 
 • εάν ο φοιτητής δεν έχει παρουσιαστεί στο Πανεπιστήμιο για ένα εξάμηνο,
 • εάν ο πρωτοετής φοιτητής πάρει βαθμολογία μηδέν (0) σε όλα του τα μαθήματα
 • εάν ο φοιτητής (δεύτερο εξάμηνο και μετά) πάρει βαθμολογία μηδέν (0) σε όλα του τα μαθήματα σε δυο συνεχόμενα εξάμηνα
 • ο φοιτητής έχει αποχωρήσει από όλα τα μαθήματα.
 
Πιστοποιητικά Σπουδών (Βεβαίωση Φοίτησης)
 
Mετά τη λήξη της τρίτης εβδομάδας από την έναρξη του κάθε εξαμήνου, η YΣΦM αποστέλλει ταχυδρομικώς σε κάθε φοιτητή ένα πιστοποιητικό εγγραφής στο Πανεπιστήμιο για το συγκεκριμένο εξάμηνο. To πιστοποιητικό εγγραφής που αποστέλλεται το Eαρινό Eξάμηνο μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως η «βεβαίωση φοίτησης», που ζητά το υπουργείο Oικονομικών για την παραχώρηση της κρατικής χορηγίας.
 
 
Δευτερεύον Πρόγραμμα Σπουδών- Κανόνες 
 
 
Παραχώρηση Αναστολής απο Στρατιωτική Άσκηση λόγω Εξετάσεων
 • Ενδιάμεσες Εξετάσεις : Στην περίπτωση που συμπίπτει ενδιάμεση εξέταση με παρουσίαση φοιτητή στην Εθνική Φρουρά, ο φοιτητής οφείλει να απευθυνθεί έγκαιρα στον διδάσκοντα ακαδημαϊκό, για να του εκδώσει υπογεγραμμένη από τον ίδιο βεβαίωση ότι, τη συγκεκριμένη ημερομηνία, έχει εξέταση. Ο φοιτητής θα πρέπει να παραδώσει ο ίδιος έγκαιρα την πιο πάνω βεβαίωση στη
  Μονάδα του, για να του παραχωρηθεί απαλλαγή ή αναστολή.

           Σημ.: Όσοι δεν εξασφαλίσουν έγκαιρα την βεβαίωσή τους, θα είναι υπόλογοι των συνεπειών, όπως αυτές καθορίζονται από το ΓΕΕΦ και το Υπουργείο Άμυνας.