Το Γραφείο Ψυχολογικής Στήριξης προσφέρει ένα ασφαλή χώρο όπου οι φοιτητές του Πανεπιστημίου Κύπρου μπορούν να συζητήσουν ελεύθερα και με εχεμύθεια ζητήματα που τους απασχολούν σε σχέση με τη διαχείριση δύσκολων καταστάσεων, συναισθημάτων, και προσωπικούς τους προβληματισμούς. Οι υπηρεσίες του Γραφείου προσφέρονται μέσα από βραχείας διάρκειας ατομικές συναντήσεις για συμβουλευτική και ψυχοθεραπεία. Συχνά θέματα που απασχολούν τους φοιτητές που επισκέπτονται το Γραφείο είναι διάφορες ψυχολογικές δυσκολίες όπως άγχος, κατάθλιψη, προσαρμογή στο ακαδημαϊκό περιβάλλον, σχέσεις, απώλειες όπως πένθος και χωρισμός, αλλά και ακαδημαϊκές δυσκολίες ή προσωπικές και επαγγελματικές αποφάσεις.
 
Το Γραφείο διοργανώνει επίσης παρουσιάσεις, εργαστήρια, και συζητήσεις για επίκαιρα θέματα, εκστρατείες πρόληψης και ευαισθητοποίησης για θέματα ψυχικής υγείας και ευημερίας, ενώ κατά διαστήματα εκδίδει και διανέμει σχετικό ενημερωτικό υλικό. Στην ιστοσελίδα του Γραφείου δημοσιεύονται άρθρα αυτοβοήθειας, εργαλεία αυτοαξιολόγησης, ενημερωτικό υλικό, καθώς και σύνδεσμοι εθελοντικών και επαγγελματικών οργανώσεων, όπου οι φοιτητές μπορούν να αποταθούν για πληροφόρηση για ειδικά θέματα που τους απασχολούν. Για άτομα με επιπρόσθετες ανάγκες για εξειδικευμένη αξιολόγηση ή ιατρικές υπηρεσίες, διευθετούνται οι κατάλληλες παραπομπές σε άλλες δομές στην κοινότητα.
 
Οι ψυχολογικές υπηρεσίες προσφέρονται από την Υπεύθυνη Ψυχολόγο, και από ειδικευόμενους κλινικούς ψυχολόγους στο πλαίσιο της άσκησης του διδακτορικού προγράμματος. Οι δραστηριότητες, παρουσιάσεις, και εργαστήρια, συχνά διοργανώνονται σε συνεργασία με φοιτητικούς ομίλους του Πανεπιστημίου Κύπρου, καθώς και με Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις και άλλους ειδικούς με εμπειρογνωμοσύνη σε ειδικά θέματα.
Οι υπηρεσίες του Γραφείου Ψυχολογικής Στήριξης προσφέρονται δωρεάν για όλους τους φοιτητές του Πανεπιστημίου Κύπρου. Οι συναντήσεις διεξάγονται στο χώρο του Πανεπιστημίου Κύπρου (στην Πανεπιστημιούπολη).