Γραφείο Στέγασης

 
 
 
 ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΑΠΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΣΤΕΓΑΣΗΣ
 
Καλωσορίσατε στην ιστοσελίδα του Γραφείου Στέγασης!
 
Το Γραφείο Στέγασης της Υπηρεσίας Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας (ΥΣΦΜ) έχει ώς κύρια αποστολή την παροχή ενός ασφαλούς, υγιεινού και ευχάριστου χώρου διαμονής, ο οποίος μπορεί να συμβάλει στην ευημερία και κοινωνική ανάπτυξη του φοιτητή.
 
Το προσωπικό του Γραφείου Στέγασης ασχολείται με ένα ευρύ φάσμα καθηκόντων, που περιλαμβάνει μεταξύ άλλων, την παραλαβή και αξιολόγηση των αιτήσεων διαμονής, τη διαχείριση των χώρων διαμονής και θεμάτων διαμονής, τη διαμεσολάβηση σε περιπτώσεις ενοίκων που χρειάζονται βοήθεια, τη διοργάνωση διάφορων εκδηλώσεων και προγραμμάτων, και την έβδομαδιαία έκδοση καταλόγου οικιών / διαμερισμάτων προς ενοικίαση απο ιδιώτες.
 
Επίσης, διαχειριζόμαστε τη θερινή διαμονή, όπου κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού η Φοιτητική Εστία προσφέρεται για τη διαμονή συνέδρων, συμμετεχόντων σε προγράμματα/σεμινάρια, καθηγητών και φοιτητών που συμμετέχουν στο θερινό εξάμηνο κλπ.
 
Μέσα από την ιστοσελίδα μας μπορείτε να ενημερωθείτε για όλες τις υπηρεσίες που προσφέρουμε, και να μελετήσετε τα σχετικά έντυπα και εγχειρίδια που εκδίδουμε για την πληροφόρηση σας.
 
Χριστίνα Λάμπρου
Υπεύθυνη Λειτουργός Γραφείου Στέγασης
 
 
 
ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΚΑΙ ΟΡΑΜΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΣΤΕΓΑΣΗΣ
 
Κύρια αποστολή του Γραφείου Στέγασης είναι η παροχή ενός ασφαλούς, υγιεινού και ευχάριστου χώρου διαμονής ο οποίος μπορεί να συμβάλει στην ευημερία και κοινωνική ανάπτυξη του φοιτητή. Κύριος στόχος του Γραφείου Στέγασης είναι η λειτουργία της Φοιτητικής Εστίας στη βάση μιας μικρής κοινότητας.
 
H αποστολή και ο στόχος του Γραφείου Στέγασης επιτυγχάνονται μέσα από την αποτελεσματική διαχείριση των χώρων διαμονής και τη διοργάνωση εκδηλώσεων και προγραμμάτων, που στοχεύουν στην ενημέρωση, ψυχαγωγία και κοινωνική ανάπτυξη των φοιτητών.
 
 
 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΙΑΜΟΝΗΣ
 
 Φοιτητική Εστία (α' Φάση)
 
Η α΄ φάση της Φοιτητικής Εστίας (Φ.Ε.) αποτελείται από 14 κτήρια και 208 μονόκλινα δωμάτια. Η τυπολογία των δωματίων έχει ως εξής:
 
Τύπος Δωματίου Περιγραφή Αριθμός Δωματίων
Α Κάθε δωμάτιο συμπεριλαμβάνει δικό του χώρο υγιεινής. Υπάρχει κοινόχρηστη κουζίνα για κάθε 12 δωμάτια. Υπάρχει σύστημα κλιματισμού σε κάθε δωμάτιο. 48
Β Κάθε δωμάτιο συμπεριλαμβάνει νιπτήρα. Υπάρχει κοινόχρηστος χώρος υγιεινής και κουζίνα για κάθε 8 δωμάτια. Υπάρχει σύστημα κλιματισμού σε κάθε δωμάτιο. 144
Γ Υπάρχει κοινόχρηστος χώρος υγιεινής και κουζίνας για κάθε 2 δωμάτια . Κάθε ομάδα των δύο δωματίων αποτελεί ένα διαμέρισμα. Υπάρχει σύστημα κλιματισμού σε κάθε δωμάτιο. 12
Δ Τα δωμάτια είναι του ίδιου τύπου με τα δωμάτια τύπου Γ. Κάθε ομάδα των δύο δωματίων αποτελεί ένα διαμέρισμα. Προσφέρονται σε άτομα με ειδικές ανάγκες. Υπάρχει σύστημα κλιματισμού σε κάθε δωμάτιο. 4
 
Στο χώρο της Φ.Ε. λειτουργούν επίσης δύο κοινόχρηστα κτήρια στα οποία στεγάζονται το Κέντρο Εξυπηρέτησης Ενοίκων (Κ.Ε.Ε.) , το Κέντρο Εκδηλώσεων, το Ταχυδρομείο και ο Χώρος Πλυντηρίων.
 
Το Γραφείο Στέγασης είναι υπεύθυνο για τη γενική διαχείριση της Φ.Ε. Πιο συγκεκριμένα, το Γραφείο συντονίζει ή / και προωθεί τη διεξαγωγή εργασιών καθαρισμού, συντήρησης και ασφάλειας των εσωτερικών και εξωτερικών χώρων της Φ.Ε. Το Γραφείο διαχειρίζεται το Κέντρο Εξυπηρέτησης Ενοίκων, το Ταχυδρομείο, το Χώρο Πλυντηρίων καθώς επίσης και το Κέντρο Εκδηλώσεων. Ακόμη το Γραφείο είναι υπεύθυνο για τη διαχείριση των κλειδιών δωματίων και κοινόχρηστων χώρων καθώς επίσης και για την αγορά / αναπλήρωση μικροεξοπλισμού, την τήρηση αρχείου εξοπλισμού χώρων, και την προώθηση πληρωμής λειτουργικών εξόδων της Φ.Ε. για τα οποία τηρείται σχετικό αρχείο.
 
Φωτογραφίες Φ.Ε.
   
P8300478 ΕΣΤΙΑ 2012 035P8300464
 
P8300467Out21estiax
 
Μπορείτε επίσης να δείτε Video Tours απο τους χώρους διαμονής στα πιο κάτω link:
 
 
 
ΔΙΑΜΟΝΗ ΚΥΠΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΛΛΑΔΙΤΩΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ
 
Το Γραφείο Στέγασης είναι υπεύθυνο για την εισαγωγή Κύπριων και Ελλαδιτών προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών στη Φ.Ε. Πιο συγκεκριμένα, το Γραφείο Στέγασης εκτελεί μία σειρά καθηκόντων όπως ενημέρωση φοιτητών και κοινού για τη Φ.Ε., διαχείριση αιτήσεων διαμονής, διαδικασία αξιολόγησης / ανακοινώσης αποτελεσμάτων, κατανομή δωματίων, διαχείριση συμβολαίων ενοικίασης δωματίων, διαδικασία παράδοσης / παραλαβής δωματίων, διαχείριση οικονομικών εκκρεμοτήτων ενοίκων, διαχείριση θεμάτων διαμονής, τήρηση αρχείου όλων των εργασιών κλπ.
 
 Χρόνος υποβολής αίτησης για διαμονή στη Φ.Ε.
 
Η υποβολή αιτήσεων διαμονής στη φοιτητική εστία γίνεται κάθε χρόνο για μεν τους φοιτητές παλαιών ετών το δεύτερο δεκαπενθήμερο Μαρτίου, για δε τους Κύπριους πρωτοετείς φοιτητές της Α' κατανομής τον Ιούλιο, εντός 5 ημερών μετά την ημερομηνία ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων των παγκύπριων εξετάσεων. Για τους Ελλαδίτες πρωτοετείς φοιτητές της Α' κατανομής η υποβολή αιτήσεων γίνεται το μήνα Αύγουστο, εντός 5 εργάσιμων ημερών μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων από το Πανεπιστήμιο Κύπρου. Για τους Κύπριους φοιτητές της Β' και Γ' κατανομής και Ελλαδίτες φοιτητές της Β' κατανομής η υποβολή αιτήσεων γίνεται τον Σεπτέμβριο, εντός 2 ημερών μετά την ημερομηνία ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων εισαγωγικών εξετάσεων όλων των κατανομών.  Ο πιο κάτω πίνακας είναι βοηθητικός:
 
Α/Α  ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΔΩΜΑΤΩΝ
1 Κύπριοι φοιτητές Παλαιών Ετών Μάρτιος 90 δωμάτια
2 Ελλαδίτες φοιτητές Παλαιών Ετών Μάρτιος 15 δωμάτια
3 Πρωτοετείς Προπτυχιακοί Κύπριοι φοιτητές Α΄κατανομής Ιούλιος 52 δωμάτια
4 Υποψήφιοι Κύπριοι φοιτητές διαδικασίας ειδικών κριτηρίων
5 Υποψήφιοι Μεταπτυχιακοί Κύπριοι φοιτητές 10 δωμάτια
6 Πρωτοετείς Προπτυχιακοί Ελλαδίτες Α΄κατανομής  και  Έλληνες της Διασποράς Αύγουστος 20 δωμάτια
7 Υποψήφιοι Μεταπτυχιακοί Ελλαδίτες φοιτητές 3 δωμάτια
8 Πρωτοετείς Προπτυχιακοί Κύπριοι φοιτητές Β΄και Γ΄κατανομής Σεπτέμβριος 8 δωμάτια
9 Πρωτοετείς Προπτυχιακοί Ελλαδίτες φοιτητές Β΄κατανομής 2 δωμάτια
 
Όλες οι αιτήσεις υποβάλλονται στο Γραφείο Στέγασης μαζί με τα σχετικά πιστοποιητικά εντός των καθορισμένων προθεσμιών. Οι ημερομηνίες αυτές είναι περιοριστικές. Εκπρόθεσμες αιτήσεις καθώς και αιτήσεις με ελλιπή δικαιολογητικά δεν γίνονται δεκτές.
 
Προϋποθέσεις και Κριτήρια Επιλογής Ενοίκων
 
Για να συμπεριληφθεί κάποιος φοιτητής στη διαδικασία επιλογής ενοίκων στη Φοιτητική Εστία, θα πρέπει να ικανοποιεί τις εξής προϋποθέσεις:
 • Να έχει υποβάλει την αίτηση διαμονής στη Φοιτητική Εστία μαζί με όλα τα απαιτούμενα πιστοποιητικά εντός των καθορισμένων προθεσμιών υποβολής αιτήσεων.
 • Να έχει την ιδιότητα του προπτυχιακού ή μεταπτυχιακού φοιτητή κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης.
 • Το κατά κεφαλήν ετήσιο ακαθάριστο εισόδημα της οικογένειας να μην ξεπερνά τις €12.000
 • Να μην έχει οικονομικές εκκρεμότητες από τη διαμονή του στην Φοιτητική Εστία (σε περίπτωση που διέμενε παλαιότερα)
Η αξιολόγηση των αιτήσεων διαμονής από το Γραφείο Στέγασης γίνεται με βάση τα ακόλουθα κριτήρια:
 • Οικονομική κατάσταση οικογένειας ενδιαφερομένου
 • Κοινωνικοοικονομικά προβλήματα
 • Απόσταση μόνιμης κατοικίας της οικογένειας του ενδιαφερομένου από την πόλη της Λευκωσίας.
Λεπτομέρειες για τις προϋποθέσεις, τα κριτήρια και τη διαδικασία επιλογής δίδονται στους Κανόνες Επιλογής Ενοίκων.
 
 
ΔΙΑΜΟΝΗ ERASMUS ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΞΕΝΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ
 
Το Γραφείο Στέγασης προσφέρει βοήθεια σε όσους φοιτητές Erasmus και άλλους ξένους φοιτητές ενδιαφέρονται για στέγαση στη Λευκωσία, μέσω της έκδοσης καταλόγου οικιών και διαμερισμάτων, αλλά και μέσω προσωπικής επαφής με τους φοιτητές.  Επίσης, προσφέρεται ένας πολύ μικρός αριθμός δωματίων στη Φοιτητική Εστία, σε Erasmus και άλλους ξένους φοιτητές σε όσους φοιτητές επιδείξουν έγκαιρα ενδιαφέρον (first to come - first to serve).
 
Περισσότερες πληροφορίες για τη διαμονή ξένων φοιτητών στη Φοιτητική Εστία, δίδονται στο ενημερωτικό έντυπο Housing Information for Erasmus and Other Foreign Students.
 
Χρόνος Υποβολής Αίτησης
 
Για τους Erasmus και άλλους ξένους φοιτητές, η υποβολή αιτήσεων διαμονής για τη Φοιτητική Εστία για το Χειμερινό Εξάμηνο, γίνεται εντός δεκαπέντε (15) ημερών, και συγκεκριμένα, από την 1 Ιουνίου μέχρι τις 15 Ιουνίου έκαστου έτους, και το Εαρινό Εξάμηνο από την 1 Νοεμβρίου μέχρι τις 15 Νοεμβρίου έκαστου έτους.
 
 
ΘΕΡΙΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΗ Φ.Ε.
 
Κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού (Ιούλιο - Αύγουστο) η Φ.Ε. χρησιμοποιείται για τη στέγαση επισκεπτών και ερευνητών / προσκεκλημένων επιστημόνων του Πανεπιστημίου Κύπρου. Επίσης, για τη φιλοξενία συμμετεχόντων σε θερινά σχολεία, συνέδρια, και αθλητικές συναντήσεις που οργανώνονται από εξωτερικά οργανωμένα σύνολα. Περισσότερες πληροφορίες και έντυπα αιτήσεων δίδονται στο ενημερωτικό έντυπο Holiday Αccommodation in Student Halls.
 
Το Γραφείο Στέγασης είναι υπεύθυνο για την ενημέρωση ενδιαφερομένων και την αποστολή ενημερωτικού υλικού και αίτησης, την παραλαβή και επεξεργασία αιτήσεων, την διαχείριση προπληρωμών ενοικίου και κατανομής ενοίκων στα δωμάτια, την ετοιμασία χώρων διαμονής, τη διαδικασία άφιξης / αναχώρησης, τη διαχείριση οικονομικών υποχρεώσεων ενοίκων κλπ.
 
 
ΠΑΡΑΤΑΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΣΤΗ Φ.Ε. ΚΑΤΑ ΤΗ ΘΕΡΙΝΗ ΠΕΡΙΟΔΟ
 
Κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού (Ιούνιο - Αύγουστο) η Φ.Ε. χρησιμοποιείται για τη στέγαση Κύπριων και Ξένων φοιτητών οποίοι εργάζονται στο Πανεπιστήμιο Κύπρου, ή/και είναι εγγεγραμένοι στο Θερινό Εξάμηνο, ή/και έχουν ακαδημαϊκές υποχρεώσεις προς το Πανεπιστήμιο. Όλες οι πληροφορίες και τα έντυπα αιτήσεων ανακοινώνονται στην ιστοσελίδα της ΥΣΦΜ τον Απρίλιο έκαστου έτους.
 
Το Γραφείο Στέγασης είναι υπεύθυνο για την ενημέρωση των φοιτητών και την αποστολή του ενημερωτικού υλικού και αίτησης, την παραλαβή και επεξεργασία αιτήσεων, την διαχείριση προπληρωμών ενοικίου και κατανομής ενοίκων στα δωμάτια, την ετοιμασία χώρων διαμονής, τη διαδικασία άφιξης / αναχώρησης, τη διαχείριση οικονομικών υποχρεώσεων ενοίκων κλπ.
 
 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ ΣΤΗ Φ.Ε.
 
Μια από τις αρμοδιότητες του Γραφείου Στέγασης είναι η επίλυση προβλημάτων διαμονής των ενοίκων της Φ.Ε.
 
Κέντρο Εξυπηρέτησης Ενοίκων (Κ.Ε.Ε.)
 
Οι ένοικοι της Φ.Ε. μπορούν να αποταθούν άμεσα για πληροφορίες και προβλήματα διαμονής αλλά και τυχόν άλλα προβλήματα που αντιμετωπίζουν στο Κ.Ε.Ε. του Γραφείου Στέγασης, το οποίο στεγάζεται στο χώρο της Φ.Ε. Αρμοδιότητα του Κ.Ε.Ε. είναι η επίλυση προβλημάτων είτε με την παροχή άμεσης βοήθειας, ή με την παραπομπή του προβλήματος στους αρμόδιους.
 
Καθοδήγηση / Διαμεσολάβηση
 
Ένοικοι, οι οποίοι αντιμετωπίζουν διαπροσωπικά προβλήματα διαμονής και συγκατοίκησης, μπορούν να αποταθούν για καθοδήγηση στην Υπεύθυνη του Γραφείου Στέγασης. Στόχος του Γραφείου Στέγασης είναι όπως τα προβλήματα επιλύονται από τους ίδιους τους ενοίκους ή με τη συμβολή των Βοηθών Φοιτητικής Εστίας. Στην περίπτωση όμως που αυτό δεν είναι δυνατό, τότε το Γραφείο Στέγασης αναλαμβάνει την επίλυση των προβλημάτων μέσω της διαδικασίας της καθοδήγησης /διαμεσολάβησης, και όπου κριθεί αναγκαίο με τη λήψη πειθαρχικών μέτρων.
 
Κανόνες Διαμονής
 
Κατά την παραμονή τους στη Φ.Ε., οι ένοικοι είναι υποχρεωμένοι να τηρούν τους Κανόνες Διαμονής, οι οποίοι καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα θεμάτων. Οι Κανόνες Διαμονής θέτουν το πλαίσιο μιας ομαλής συγκατοίκησης διασφαλίζοντας έτσι την εύρυθμη λειτουργία της Φ.Ε. Τα προβλήματα διαμονής επιλύονται στο πλαίσιο των Κανόνων Διαμονής, και όπου κριθεί αναγκαίο λαμβάνονται τα ανάλογα πειθαρχικά μέτρα.
 
 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ
 
Στο πλαίσιο επίτευξης του στόχου και της αποστολής του το Γραφείο Στέγασης διοργανώνει εκδηλώσεις και προγράμματα που στοχεύουν στην ενημέρωση, ψυχαγωγία και κοινωνική ανάπτυξη του φοιτητή.
 
Ενδεικτικά, το Γραφείο διοργανώνει τα πιο κάτω:
 • Πρόγραμμα Βοηθοί Φοιτητικής Εστίας
 • Πρόγραμμα Εκδηλώσεων Φ.Ε.
 • Εργαστήρι «Συγκάτοικοι» κ.λ.π.

Επίσης, από το ακαδημαϊκό έτος 2014/15, το Γραφείο Στέγασης λαμβάνει μέρος στον Ευρωπαϊκό Διαγωνισμό Εξοικονόμησης Ηλεκτρικής Ενέργειας SAVES μεταξύ των Φοιτητικών Εστιών πολλών Ευρωπαϊκών Πανεπιστημίων. Ο διαγωνισμός διεξάγεται σε δύο επίπεδα, μεταξύ των Κτιρίων της Εστίας μας και μεταξύ της δικής μας Φοιτητικής Εστίας και των Εστιών των άλλων Πανεπιστημίων που λαμβάνουν μέρος.

Μπορείτε να ενημερωθείτε για το Διαγωνισμό από τη σελίδα του Διαγωνισμού στο FB https://www.facebook.com/pages/Student-Switch-Off-Φοιτητικές-Εστίες-Πανεπιστημίου-Κύπρου/626172854165927 ή/και από την επίσημη ιστοσελίδα μας www.studentswitchoff.org/cipros!

Για μια μικρή γεύση παρακολουθείστε το πιο κάτω βίντεο το οποίο ετοίμασαν οι Βοηθοί Φ. Εστίας και Πρότυπα του Διαγωνισμού: https://www.youtube.com/watch?v=BUSX4r3Rwh8

 
Πρόγραμμα Βοηθών Φοιτητικής Εστίας
 
Στο πλαίσιο λειτουργίας της εστίας στη βάση μιας μικρής κοινότητας η οποία παρέχει στο φοιτητή ένοικο ευκαιρίες προσωπικής και κοινωνικής ευημερίας και ανάπτυξης, το Γραφείο Στέγασης διοργανώνει το Πρόγραμμα Βοηθοί Φοιτητικής Εστίας (Β.Φ.Ε.)
 
Οι Β.Φ.Ε είναι προπτυχιακοί ή μεταπτυχιακοί φοιτητές, οι οποίοι διαμένουν δωρεάν στη Φ.Ε. και συμβάλλουν σημαντικά στο έργο του Γραφείου Στέγασης αναλαμβάνοντας μια σειρά από ευθύνες όπως:
 • Εντοπισμός και αναφορά προβλημάτων στη λειτουργία της Φ.Ε.
 • Διοργάνωση προγραμμάτων/εκδηλώσεων
 • Παροχή βοήθειας/στήριξης σε φοιτητές με προβλήματα διαμονής καθώς και προσωπικά ή/και ακαδημαϊκά προβλήματα
 • Διεκπεραίωση διοικητικών καθηκόντων του Γραφείου Στέγασης κλπ.
Οι Β.Φ.Ε. επιλέγονται και εκπαιδεύονται από το Γραφείο Στέγασης. Λεπτομέρειες για το ρόλο του Β.Φ.Ε. και τις προϋποθέσεις / κριτήρια επιλογής δίδονται στο ενημερωτικό έντυπο Πρόγραμμα Βοηθοί Φοιτητικής Εστίας. 
 
Πρόγραμμα Εκδηλώσεων Φ.Ε.
 
Κάθε εξάμηνο οι Β.Φ.Ε. σε συνεργασία με το Γραφείο Στέγασης διοργανώνουν μια σειρά εκδηλώσεων για τους ενοίκους της Φ.Ε. όπως μουσικές βραδιές, μαθήματα χορού, μαθήματα yoga κλπ. Το Γραφείο Στέγασης εκδίδει πρόγραμμα με όλες τις εκδηλώσεις το οποίο διανέμει στους ενοίκους.
 
 
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΟΙΚΙΩΝ/ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
 
Προς διευκόλυνση των φοιτητών και ιδιαίτερα των πρωτοετών, το Γραφείο ετοιμάζει κατάλογο οικιών/διαμερισμάτων διαθέσιμων προς ενοικίαση. Ο κατάλογος διατίθεται ανά ακαδημαϊκό εξάμηνο και είναι διαθέσιμος στην ιστοσελίδα μας: http://ucyweb.ucy.ac.cy/fmweb/el/announcements.
 
Το Γραφείο Στέγασης δέχεται καταχωρήσεις για τον κατάλογο από ιδιώτες σε συγκεκριμένες περιόδους που ανακοινώνονται ανά εξάμηνο.
 
 
ΕΝΤΥΠΑ ΚΑΙ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ
 
Στο παρόν στάδιο το Γραφείο Στέγασης διαθέτει τα πιο κάτω ενημερωτικά έντυπα