ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΜΕΣΩ ΠΑΓΚΥΠΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2020
 
 

Κράτηση Θέσης Επιτυχόντων Α΄Κατανομής Παγκυπρίων Εξετάσεων 2020

(21-27 Ιουλίου 2020) 

Οδηγός Κράτησης Θέσης (Εγχειρίδιο)

Αίτηση Β΄Κατανομής Θέσεων Παγκυπρίων Εξετάσεων

(Ηλεκτρονικές Αιτήσεις 21-27 Ιουλίου 2020) 

Οι Εθνοφρουροί οι οποίοι παρακάθησαν Παγκύπριες Εξετάσεις το 2020 και θα φοιτήσουν το 2021 δεν χρειάζεται να προβούν σε οποιεσδήποτε ενέργειες για τη Β κατανομή τώρα.

Θα ενημερωθούν με Ανακοίνωση μέσα Σεπτεμβρίου 2020

 
(Απαραίτητη πληρωμή πριν την κράτηση θέσης)
 

(ΓΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ ΚΑΙ ΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ  ΤΟΥ ΠΚ)
 
ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
(το σύστημα θα ανοίξει απο τη Δευτέρα 31/08/20 μέχρι και την Τετάρτη 02/09/2020 και ώρα 14:00 )   

Τα αποτελέσματα της Β' Κατανομής Θέσεων θα ανακοινωθούν στις 7 Σεπτεμβρίου 2020

 ΕΙΔΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ
 
Τα αποτελέσματα έχουν ανακοινωθεί στους υποψηφίους
 
 
 
 

Υψηλότερες - Χαμηλότερες Βαθμολογίες Παγκυπρίων Εξετάσεων 2020 -2019 

 ΦΟΙΤΗΤΙΚΟΙ ΟΜΙΛΟΙ
 
 
Υποψήφιοι οι οποίοι παρακάθονται στις Πανελλήνιες Εξετάσεις γίνονται δεκτοί στο Πανεπιστήμιο Κύπρου σε ποσοστό ίσο με το 10% του συνολικού αριθμού των προσφερόμενων θέσεων μέσω των Παγκύπριων Εξετάσεων. Η επιλογή των υποψηφίων γίνεται με βάση τα αποτελέσματα των Πανελλήνιων Εξετάσεων, αφού πρώτα συμπληρώσουν το ειδικό μηχανογραφικό έντυπο του Πανεπιστημίου Κύπρου. Στις εξετάσεις αυτές μπορούν να συμμετάσχουν και Κύπριοι μόνιμοι κάτοικοι Ελλάδας.