Εκτύπωση
 
                      ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΜΕΣΩ ΠΑΓΚΥΠΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2021
 
 
 
Κράτηση θέση Επιτυχόντων Α΄ Κατανομής Παγκυπρίων Εξετάσεων 

(Tο σύστημα θα ανοίξει από την Τετάρτη 07/07/21 μέχρι και την Τρίτη 13/07/21 και ώρα 12:00μ

Οδηγός Κράτησης Θέσης (Εγχειρίδιο) 

 

Αίτηση Β΄Κατανομής Θέσεων Παγκυπρίων Εξετάσεων

       Ηλεκτρονικές Αιτήσεις: Τετάρτη 07/07/21 μέχρι και την Τρίτη 13/07/21 και ώρα 12:00μ

Οι Εθνοφρουροί οι οποίοι παρακάθησαν Παγκύπριες Εξετάσεις το 2021 και θα φοιτήσουν το 2022 δεν χρειάζεται να προβούν σε οποιεσδήποτε ενέργειες για τη Β κατανομή τώρα.

Θα ενημερωθούν με Ανακοίνωση μέσα Σεπτεμβρίου 2021

 
(Απαραίτητη πληρωμή πριν την κράτηση θέσης)
 

(ΓΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ ΚΑΙ ΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ  ΤΟΥ ΠΚ)
 
ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
(27/8/21 - 1/9/21)   

Τα αποτελέσματα της Β' Κατανομής Θέσεων θα ανακοινωθούν μέχρι 6.9.21

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ
 
(Tο σύστημα θα ανοίξει από την Τετάρτη 07/07/21 μέχρι και την Τρίτη 13/07/21 και ώρα 12:00μ)
 
 
 
 
 
 
 

Υψηλότερες - Χαμηλότερες Βαθμολογίες Παγκυπρίων Εξετάσεων 2021 -2020 

 ΦΟΙΤΗΤΙΚΟΙ ΟΜΙΛΟΙ Απαλλαγές Μαθημάτων Ξένης Γλώσσας
 
ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΕΛΛΑΔΙΤΕΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ
 
Υποψήφιοι οι οποίοι παρακάθονται στις Πανελλήνιες Εξετάσεις γίνονται δεκτοί στο Πανεπιστήμιο Κύπρου σε ποσοστό ίσο με το 10% του συνολικού αριθμού των προσφερόμενων θέσεων μέσω των Παγκύπριων Εξετάσεων. Η επιλογή των υποψηφίων γίνεται με βάση τα αποτελέσματα των Πανελλήνιων Εξετάσεων, αφού πρώτα συμπληρώσουν το ειδικό μηχανογραφικό έντυπο του Πανεπιστημίου Κύπρου. Στις εξετάσεις αυτές μπορούν να συμμετάσχουν και Κύπριοι μόνιμοι κάτοικοι Ελλάδας.
 
Αίτηση και Πληροφορίες