Το Γραφείο παρέχει στήριξη και βοήθεια στους φοιτητές για διάφορες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν με τις πιέσεις της ακαδημαϊκής και προσωπικής τους ζωής. Συχνές ανησυχίες αφορούν θέματα όπως άγχος, στρες, διάθεση και κατάθλιψη, προσαρμογή στο ακαδημαϊκό περιβάλλον, σχέσεις, απώλειες όπως πένθος ή χωρισμός, καθώς και ακαδημαϊκές δυσκολίες και προσωπικές ή επαγγελματικές αποφάσεις. Επιπρόσθετα με τα πιο πάνω, τους φοιτητές με αναπηρία ή με ειδικές δυσκολίες μπορεί να απασχολούν και θέματα ταυτότητας, αυτό-αποτελεσματικότητας, καθώς και πρακτικά ζητήματα.
 
Οι βραχυπρόθεσμες συναντήσεις για συμβουλευτική ή ψυχοθεραπεία προσφέρονται σε χώρο ασφαλή, εχέμυθο, και προσβάσιμο σε άτομα αναπηρίες (ΑμεΑ). Για άτομα με επιπρόσθετες ανάγκες για εξειδικευμένη αξιολόγηση ή ιατρικές υπηρεσίες, διευθετούνται οι κατάλληλες παραπομπές σε άλλες δομές στην κοινότητα.
 
Το Γραφείο διοργανώνει επίσης παρουσιάσεις, εργαστήρια, και συζητήσεις για επίκαιρα θέματα, και διεξάγει εκστρατείες πρόληψης και ευαισθητοποίησης για θέματα που σχετίζονται με την ψυχική υγεία και ευημερία. Στο Γραφείο νοιαζόμαστε ιδιαίτερα για θέματα διαφορετικότητας και μη-διάκρισης, και φροντίζουμε να συμπεριλαμβάνονται ή να ενσωματώνονται στις δραστηριότητες και στα προγράμματά μας.
 
Οι φοιτητές που αντιμετωπίζουν ειδικές δυσκολίες δικαιούνται ανάλογες διευκολύνσεις στο πλαίσιο των ακαδημαϊκών τους σπουδών. Εφόσον ο φοιτητής/τρια το επιθυμεί, μπορεί να γίνει ενημέρωση προς το Τμήμα όπου φοιτά ώστε να διευθετηθούν οι ανάλογες ειδικές διευκολύνσεις. Περισσότερες πληροφορίες για αυτές τις διευκολύνσεις, καθώς και για επιδόματα ή οικονομική στήριξη μπορείτε να βρείτε στον ιστότοπο του Γραφείου Κοινωνικής Στήριξης, ή μπορείτε να επικοινωνήσετε με την Υπεύθυνη Λειτουργό (Χριστίνα Ματσούκα-Ανδρέου, τηλ. 22894052).
 
Μπορείτε να δείτε τις Γενικές Οδηγίες για τη Στήριξη των Φοιτητών με Αναπηρίες στην αντίστοιχη σελίδα του Γραφείου Κοινωνικής Στήριξης.
 
Μερικοί χρήσιμοι σύνδεσμοι και πληροφορίες που μπορεί να ενδιαφέρουν άτομα με ειδικές δυσκολίες:
 
 
 
 
 
 
 
 
 Μήνυμα Καλωσορίσματος
 
 
Αγαπητοί/τές φίλοι/φίλες,
Αγαπητές φοιτήτριες / Αγαπητοί φοιτητές,
Εκ μέρους της Υπηρεσίας Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας (YΣΦM), σας καλωσορίζω στο ξεκίνημα ή τη συνέχεια των σπουδών σας!