Γενικές Πληροφορίες

Παρουσίαση της Σχολής μας

Η Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών ιδρύθηκε το 1989. Η Σχολή στεγάζεται από το 2004 στην Πανεπιστημιούπολη και αποτελείται από τα ακόλουθα πέντε Τμήματα:

  • Τμήμα Βιολογικών Επιστημών
  • Τμήμα Μαθηματικών και Στατιστικών
  • Τμήμα Πληροφορικής
  • Τμήμα Φυσικής
  • Τμήμα Χημείας

Στην Σχολή είναι επίσης ενταγμένο το Ωκενογραφικό Κέντρο και το Κέντρο Ερευνών Μοριακής Ιατρικής (Ερευνητικές Μονάδες).

Τα προαναφερθέντα Τμήματα προσφέρουν έξι προπτυχιακά προγράμματα σπουδών και δεκατέσσερα μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών σε επίπεδο μάστερ και διδακτορικό, τα οποία είναι πλήρως συμβατά με τα ευρωπαϊκά πρότυπα και εκπαιδεύουν επιστήμονες για να μπορούν να αντιμετωπίσουν τρέχουσες και μελλοντικές προκλήσεις στην επιστήμη. Όλα τα προγράμματά είναι βασισμένα στο νέο Ευρωπαϊκό Σύστημα Καταχώρισης Διδακτικών Μονάδων (ECTS).

Η Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών σκοπεύει να διακριθεί στη Διεθνή Επιστημονική Κοινότητα στους σχετικούς ερευνητικούς τομείς. Τα Τμήματα της Σχολής αποδίδουν μεγάλη σημασία στην έρευνα, δεδομένου ότι είναι μέσω αυτής που θα αποκτήσουν διεθνή αναγνώριση. Επίσης, η έρευνα επιτρέπει την διείσδυση της επιστήμης στην τοπική βιομηχανία καθώς και, γενικότερα, στην κυπριακή κοινωνία (στους τομείς της οικονομίας, της εκπαίδευσης και της υγείας). Επιπλέον, τα Τμήματά μας αντιλαμβάνονται τη μεγάλη σημασία τόσο της βασικής τόσο και της εφαρμοσμένης έρευνας, η οποία θα είναι άμεσα χρήσιμη στην τοπική βιομηχανία.