Ο ρόλος και η λειτουργία του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου

Προκήρυξη θέσεων Μεταπτυχιακών προγραμμάτων για το Εαρινό εξάμηνο 2022-2023
4 Οκτωβρίου, 2022
Υποβολή Αιτήσεων για Δευτερεύοντα Προγράμματα Σπουδών (Minor) από προπτυχιακούς φοιτητές του Πανεπιστημίου Κύπρου
13 Οκτωβρίου, 2022
Προκήρυξη θέσεων Μεταπτυχιακών προγραμμάτων για το Εαρινό εξάμηνο 2022-2023
4 Οκτωβρίου, 2022
Υποβολή Αιτήσεων για Δευτερεύοντα Προγράμματα Σπουδών (Minor) από προπτυχιακούς φοιτητές του Πανεπιστημίου Κύπρου
13 Οκτωβρίου, 2022

Το Τμήμα Γαλλικών και Ευρωπαϊκών Σπουδών στο πλαίσιο του μαθήματος ΓΕΣ 113 Εισαγωγή στον Ευρωπαϊκό κόσμο διοργανώνει ομιλία με τον κύριο Λάζαρο Λαζάρου, Μέλος του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου, με θέμα “Ο ρόλος και η λειτουργία του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου”.
Η ομιλία περιλαμβάνει ανάλυση του ρόλου του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου ως θεσμικό όργανο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της σύνθεσης και της λειτουργίας του ως ανεξάρτητη εξωτερική ελεγκτική αρχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το ελεγκτικό του έργο καθώς και τις διαδικασίες πρόσληψης σε όλα τα θεσμικά όργανα της ΕΕ.

Τρίτη 18 Οκτωβρίου 2022 και ώρα 16:30-17:30, Αίθουσα 116, ΧΩΔ 02.

Η ομιλία θα δοθεί στα ελληνικά.