Το Τμήμα προσφέρει από το 2014 ένα νέο πρόγραμμα σπουδών που οδηγεί σε δύο πτυχία: Πτυχίο Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας και Πτυχίο Σύγχρονων Γλωσσών και Ευρωπαϊκών Σπουδών.

Προσφέρουμε επίσης Μεταπτυχιακά Προγράμματα επιπέδου Μάστερ και Διδακτορικού:

 

Για τις εγγραφές στα μαθήματα και το ωρολόγιο πρόγραμμα, συμβουλευτείτε τα Εξαμηνιαία Προγράμματα.