Πρώην Επικουρικό Διδακτικό Προσωπικό
Μαρία Κωνσταντίνου-Παπανικολάου (CV)
Γεωργία Κωνσταντίνου (CV)
Δόμνα Μωυσέως 
Σοφοκλής Σοφοκλέους
Νάταλη Χριστοφόρου
Αργυρώ Σηφάκη
Pascal Caron
Olivier Delhaye (CV)
Florence Hetzel (CV)
Fanny Heniqui