Υποβολή Αιτήσεων για Δευτερεύοντα Προγράμματα Σπουδών (Minor) από προπτυχιακούς φοιτητές του Πανεπιστημίου Κύπρου

Ο ρόλος και η λειτουργία του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου
11 Οκτωβρίου, 2022
Υποβολή Αιτήσεων Μετεγγραφών/ Απόκτησης Δευτέρου Πτυχίου
13 Οκτωβρίου, 2022
Ο ρόλος και η λειτουργία του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου
11 Οκτωβρίου, 2022
Υποβολή Αιτήσεων Μετεγγραφών/ Απόκτησης Δευτέρου Πτυχίου
13 Οκτωβρίου, 2022

Η Υπηρεσία Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας (ΥΣΦΜ) ανακοινώνει ότι, τα πιο κάτω Τμήματα δέχονται αιτήσεις από φοιτητές του Πανεπιστημίου Κύπρου που επιθυμούν να παρακολουθήσουν Δευτερεύον Πρόγραμμα Σπουδών (Minor), με έναρξη φοίτησης το Εαρινό Εξάμηνο 2022/23, την Δευτέρα, 10 Οκτωβρίου 2022 (9:00πμ) μέχρι και την Δευτέρα, 31 Οκτωβρίου 2022 (23:59).

Περισσότερες πληροφορίες.