Υποβολή Αιτήσεων Μετεγγραφών/ Απόκτησης Δευτέρου Πτυχίου

Υποβολή Αιτήσεων για Δευτερεύοντα Προγράμματα Σπουδών (Minor) από προπτυχιακούς φοιτητές του Πανεπιστημίου Κύπρου
13 Οκτωβρίου, 2022
Διάλεξη με τον Καθηγητή Philippe Blanchet
18 Οκτωβρίου, 2022
Υποβολή Αιτήσεων για Δευτερεύοντα Προγράμματα Σπουδών (Minor) από προπτυχιακούς φοιτητές του Πανεπιστημίου Κύπρου
13 Οκτωβρίου, 2022
Διάλεξη με τον Καθηγητή Philippe Blanchet
18 Οκτωβρίου, 2022

Η Υπηρεσία Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας (ΥΣΦΜ) του Πανεπιστημίου Κύπρου ανακοινώνει ότι η περίοδος υποβολής αιτήσεων για Μετεγγραφές (Εξωτερικές και Εσωτερικές) και για Απόκτηση Δεύτερου Πτυχίου για έναρξη φοίτησης το Εαρινό Εξάμηνο 2022-23 (Ιανουάριος 2023), θα διαρκέσει από τη Δευτέρα, 10 Οκτωβρίου 2022 (9:00πμ) μέχρι και την Πέμπτη, 20 Οκτωβρίου 2022 (23:59).

Περισσότερες πληροφορίες.