Σεπτέμβριος 2022

29 Σεπτεμβρίου, 2022

Θεατρική παράσταση Tempest project

Το Τμήμα Γαλλικών και Ευρωπαϊκών Σπουδών στο πλαίσιο του μαθήματος ΓΕΣ 739 Théâtre et film dans l’enseignement du FLE, την Παρασκευή 14 Οκτωβρίου 2022 στις 14 […]
X